Книги

default

Мистичният път

Дълбоко в себе си всички ние сме мистици, но не всички сме пробудили тази мистичност в себе си. Мистиката е велико познание за дълбинната цялост на живота. Мистикът открива Бога и в богатството, и в бедността.
Мистикът е странно същество, което живее извън себе си. Той влиза и излиза от себе си. Мистиката няма родина и за мистика няма значение, къде се намира, защото той е от Неродеността.
Мълчанието принадлежи на мистичния език — език, който ни говори странно и загадъчно, но чисто и истинно.
Ето какво казват мистиците:

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com