ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Мистиката

  Какво е мистиката? Мистиката е изявление на тайната на Бога, една Негова скрита страна.
  Из идея за размишление Дионисий - Божественият мрак, 5 юни 2007г.
  Мистиката е велико познание за дълбинната цялост на живота. Мистикът открива Бога и в богатството, и в бедността.

  Мистикът е странно същество, което живее извън себе си. Той влиза и излиза от себе си.

  Мистиката няма родина и за мистика няма значение, къде се намира, защото той е от Неродеността.
  Из предговор на книгата „Мистичният път“, 2011г.
  Пчелите се упоявали от Мистиката на цветето, защото те разбират Живота като Жертва и като Мистика.
  Из лекция Пчелата и цветята, изнесена на 7 април 2015г.
  Когато се навлезе в мистиката, молитвата придобива съвсем, съвсем друго значение, тайно значение. Тя вече не е разговор с Бога, забележете, защото Бог е Пустота, какво ще разговаряш с Пустота.
  Из лекция Светещата Тъмнина, изнесена на 6 септември 2005г.
  Мистикът е същество, което е извън себе си, той влиза и излиза от себе си, той е свободен. Знае как да влиза, знае как да излиза от себе си, както обикновеният човек влиза в къщата си и излиза от нея. Мистикът излиза от тялото си и влиза свободно.
  Из идея за размишление Мистиката, 6 декември 2011г.
  Мистиката е извън науката и религията. Тя е скритото в нещата, тя е ароматът.
  Из лекция Окултната мисия на Юда, изнесена на 3 юли 2007г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Мистиката" ...