Книги

default

Мистерията Бог

Мистерията Древност
Бог е Древно, страшно Съвършенство, което ние не можем да си представим.
Бог и Древното Слово са една плът.
Само Древността съществува и мистерията на Съвършения Бог.
Скрият Древен Бог е Неведомо Съвършен.
Велико Съвършенство ръководи световете и ще изведе всичко към Себе Си.
И Боговете, и демоните познават това Велико Древно Съвършенство.
Любовта Божия е само част от това Древно Съвършенство на Великия скрит.
Древността всякога е съществувала.
Във Вечността си Душа; в Древността си Дух, но има нещо, което е по-дълбоко от Духа.
Чистият Дух е Древната цивилизация. Той познава Безкрая.
Древното Съвършенство на скрития Бог е създало Прасветлината.
Древният Бог – това е състоянието на Нищото.
Древният Път е само един – изчезване в скрития Бог, изчезване в Нищото.
Само това знам – моят дух е Древен свят, по-дълбок от безсмъртието и смъртта.
Древният скрит Бог е такава величествена Любов, че занемявам, но аз знам, че Той превъзхожда и Любовта, но за това не е позволено да се говори.
Когато Абсолютът се е ограничил, родила се е Древността. Когато Древността се е ограничила, родила се е Вечността. Когато Вечността се е ограничила, родило се е времето.
Когато изчезнем в Безкрая, ще познаем своята истинска Свобода.
В Древността има само една необятна Пълнота и Безмълвие.
Нищото е истинското състояние на нещата – Древното състояние.
Древността – това е пречистото съзнание, което е изпълнено с елик­сира на Безмълвието и Пълнотата.
Само на Истината е позволено да влезе в Древността.
Древността е наситеност със Скрития Бог.
В Безкрая няма Възкресение, няма Гносис – само една величествена Пълнота.
В Древността – тук ти не си вечен, ти си погълнат, ти си безкраен.
Нищото е Древното състояние – Прапроизходът.
Самите Богове имат безгранично обожание към Безкрая.
Великата Древност е съставена от Мистерия, от Чисто Нищо.
Древният Скрит Бог е Същество от Бездната от Безкрайност.
Смисълът не е от този свят, нито от отвъдния. Смисълът е Мистичен. Смисълът е отчасти във Вечността и цялостно в Древността.
Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg