Книги

default

Мисли за всеки ден - 2021

Словото е Окултният Ключ на Вселената и Живота.

Овладяването на Словото и мислите е овладяване на духове.

Чрез произнасянето на определени думи, човек се преобразява.

Всяка Древна дума е Скрито Същество.

Понякога е необходим цял живот, за да се доближиш до една дума.

Ние сме сред много невидими същества – те са вътре в нас, в нашето слово, в нашите чувства и
желания. И затова трябва да сме будни с кого общуваме.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com
Силата, с която градим живота си, е Словото. Словото е Жива Сила.
Словото е Могъща Способност на Бога... И затова всичко чрез Него стана.
Ние познаваме Бога чрез Мистерията на Словото и Тишината.

Мощната енергия на Словото идва като Дар от Бога.
В момента, в който Изначалното Слово изрече „Да бъде“ – Животът потече, Животът беше
повикан.

Словото е явна и скрита Мистерия.
Когато Словото е изтекло навън, надолу, то се е превърнало в Битие. Когато Словото се
вглъбява навътре, то се превръща в Небитие и Тишина.

Понеже не можем да черпим Живот направо от Бога, затова трябва да черпим от Словото и
затова Словото е създадено.
Елеазар Хараш