Книги

default

Мисли за всеки ден - книга първа и втора

Предговор книга първа:

Люби Истината – тя ще те въоръжи.
Усърдието е по-силно от съдбата.
Докосването с Любов е Божие докосване.
Любовта задвижва Бога.
Бог е, който може да променя обстоятелствата.
Религията никога не спасява. Само Любовта спасява.
Само чистите усилия са благословени.
Не се разпилявай.
Чистата Любов е само за избраните.
Само Бог е действащ.
Светлите мисли са еликсири.
Многократната мисъл постига целта.
Формула: Бог е господарят в моят живот.
С думите правиш съдбата си.
Лошата мисъл винаги е лош водач.
Лошо е, ако Словото те изостави.
Човекът и Бог се срещат в Словото.
Който е видял Бога се променя.
Истинното знание е награда.
Елеазар Хараш

Предговор книга втора:

Словото е Тайнство
Словата са действия на същества.
Има Слова, които отключват цели светове.
Ако почиташ Словото, Бог те е приел.
Който е познал Словото като Бог, е преодолял съдбата и света.
Древното Слово е движение на Бога.
Словото е създало огъня. Словото може да направи огъня студен.
Всички, които са изопачили Словото, са станали хора.
Словото дава живот. Словото погубва.
Чудото е сгъстено Слово, но ако Бог го е пожелал.
Не лекарствата лекуват,  а Словото-Бог.
Изцелението е завръщане в Чистото Слово на Бога.
Земното слово е падение в Истината.
Словото е Древно светилище.
Ако една птица не чува Словото, тя се блъска в скалата.
Посветените са посветени в Словото.
Животът е потекъл, защото е бил изречен.
Словото е слязло от Безкрая, за да ни заведе при Бога.
Словото определя и движи събитията.
Словото прави всичко, защото Словото е действащият Бог.
Словото може да смути бурята.
Когато Словото действа, Бог е слязъл в него.
В Древността Словото е било богоподобно, а сега е човекоподобно.
Словото е Древното Свещено Писание и ние го съхраняваме.
Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg