Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Мира

  Който е чул Божият Глас, придобива неземен Мир. Колкото по-дълбок е Мирът, толкова по-могъща е скритата Сила в човека. Що е Дълбокият Вътрешен Мир? Изгубената книга.

  Вътрешният мир се основава на истинното познание на Бога. Човекът на Вътрешният Мир е скрит в Сърцето на Бога. Човекът на Вътрешния Мир е белязан с Вечност. Чистотата е създателят на Вътрешния Мир. Който има Вътрешен Мир, Бог му е Господар. Човекът на Вътрешния Мир е човек, устоял е Бога. Пред човека на Вътрешния Мир и бурята трепери.

  Този, на когото Бог му е дал Вътрешен Мир, злото не може да му влияе. Който има Дълбок Вътрешен Мир, е вкусил Бога. Човекът на Спокойствието е опасност за злото. Вътрешният Мир е Духовният имунитет на човека. Човекът на Вътрешния Мир е Безвремие.

  Вътрешният Мир е липса на свят. Човекът е заживял в Духа си, а светът за него е само една сянка, една илюзия.
  Навътре във Вътрешния Мир има безмълвна Сила.

  Няма Вътрешен Мир, докато умът не е овладян с контрол. Контролът е ловецът. Когато човекът на Вътрешния Мир попадне в опасност, неговата Сила и Увереност растат. Човекът на Дълбокия Вътрешен Мир е познавач на Истината. Началото на образованието е Вътрешният Мир, а краят е Безкраят.

  Ако искаш да имаш Вътрешен Мир в себе си, увеличавай своята Истинност. Човекът на Вътрешния Мир е господар на чистите действия. Вътрешният Мир е позволение да влизаш във Вечността. Когато дълго време си обичал Бога, придобиваш Вечното състояние на Мира.

  Човекът на Вътрешния Мир не говори за Бога, а живее в Него.
  Из предговор на книга за Вътрешния мир