ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Милосърдието

  Милосърдието е окултна сила – и в неговата аура мракът се разпръсква. Във Висшия свят това качество се смята за Царство, или Царствена сила. Точно това означава Хесед: Небесна сила (на Милосърдието). Чрез Милосърдието, йерархията Хесед поддържа своята връзка с Небесния Отец. Йерархията Хесед е сбор от разумни Същества, които са се посветили специално на това качество.
  Из идея за размишление Хесед (Милосърдие), 29 септември 1995г.
  Учителят на Милосърдието е сам Бог. Милосърдието не се изявява в даване на дрехи, обувки, коли, къщи и други подобни, както някои го разбират. Затова разглеждаме Милосърдието от окултна и кабалистическа гледна точка. Милосърдието е Божествено качество – и то съгражда Вечен Живот. Тук е неговата сила. Чрез това качество човек се изтръгва от ръцете на смъртта. Това означава, че Милосърдието ни води в Небето.
  Из идея за размишление Хесед (Милосърдие), 29 септември 1995г.
  Милосърдието е едно от качествата на Съвършената Любов. Това качество има тайно и мистично значение за развоя на нашата окултна еволюция.
  Из идея за размишление Хесед (Милосърдие), 29 септември 1995г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Милосърдието" ...