ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Месоядството

  Месоядството е съюз с дявола. Има и духовно месоядство – завист, злоба, омраза.
  Из лекция Закони на живота, изнесена на 10 май 1990г.
  Който яде месо, ще се натъкне на такива страдания които и през ум не са му минавали, разбира се това става бавно и постепенно, но няма значение. Тука само ще направя едно допълнение, че този който яде месо има в себе си дълбоко скрити месоядни идеи. Чрез месото кръвта се заразява и заблужденията се увеличават и постепенно други същества ще имат планове в подсъзнанието на човека. Дали човек разбира това е друг въпрос.
  Из идея за размишление по Учителя, 3 септември 2002г.
  Вегетарианството е една голяма илюзия, както и месоядството. Понеже някои мислят, че като са вегетарианци, че са решили въпроса. Нищо не можеш да решиш. Казвам: Ако искаш истинско хранене; ако искаш да се храниш истински, трябва да имаш свещени отношения към всички неща. Тогава вече вегетарианството, макар, че е илюзия, има някакво малко значение. Защото когато се храниш със свещеното отношение към всички неща, ти се храниш със съкровената есенция, с Любовта. Истинската храна е от духовна, много фина материя.
  Из лекция Въведение в хекао, изнесена на 2 септември 2003г.
  Който яде месо губи фините си трептения. Духовното месоядство – омразата – е по-лошо и от свинското месоядство.
  Из лекция Числа и закони, изнесена на 14 юни 1990г.
  Говоренето лошо е духовно месоядство – така правите Сатана победител.
  Из лекция Хранене, изнесена на 5 юли 1990г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Месоядството" ...