ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Мерлин

  Жрец. Учител. Велик маг. Мистичен филид, т.е. истински поет — не бард, а мистичен филид и поет. Един от най-древните богове на първата слънчева раса. Тайният ръководител на друидите, който също идва от дълбоката, древна Мъдрост на Атлантида.

  В Мерлин звучи древният друг свят. Странен, загадъчен. Самият Мерлин е такъв. Странен свят, загадъчен, сумрак — самият той е сумрак и е живял в сумрак. Странник от Уелс. Името му, истинското, и преди съм ви го казвал — Мирдин Уилт — което означава Мирдин Първичният.
  Из лекция Мерлин, изнесена на 1-ви юни 2010г.
  Още от малък Мирдин живял много дълго време в уединение — нещо много важно — уединение, и това му създало способността да прозира вътре в нещата. Въобще истинските неща се пос тигат в уединение.
  Из лекция Мерлин, изнесена на 1-ви юни 2010г.
  Този мистичен Учител и върховен друид е бил свръхчовешко същество с дарба да управлява невидимите сили и да има власт над тях и същевременно това е същество, което е подчинило себе си в служене на Бога и на тези висши сили, т.е. между тях има единство.
   
  Из лекция Мерлин, изнесена на 1-ви юни 2010г.
  Този, както го наричат, магически друид Мерлин, преди още да се потопи в странния сън на света, той е посял в себе си нещо много важно: той е посял в себе си силата на новото търсене. Той е пожелал най-дълбокото му намерение да бъде „търсач на новото”, т.е. поискал е силата на новото търсене да му бъде дадена, защото знае, че този свят много приспива съществата.
  Из лекция Мерлин, изнесена на 1-ви юни 2010г.
  Един от древните мъдреци ­ става въпрос за един от великите бели братя, който в този свят въобще не е представен в тази светлина, която заслужава, макар, че вече излязоха три книги на руски. Става въпрос за един от древните старци на друидите ­ Мерлин. Всичко досега, което се е говорело за него е толкова повърхностно, че аз се учудвам как може да се изнесат такива неща, но света ги изнася. Но това е един от най-великите и древни мъдреци и старци, който ръководи определена категория съзнания и хора, един от великите бели братя и който след време ще изведе тази раса, неговата раса към Бялото Братство.
  Из идея за размишление Победата над злото, 1 август 2000г.
  Който се е посветил на тази висша Мъдрост, той става ключ за другите същества. Той става врата към висшите светове, така както стана с Мирдин. Мирдин, това е келтското име на Мерлин, също един голям учител, който не е представен в този свят както трябва.
  Из лекция Ферилт, изнесена на 3-ти май 2005г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Мерлин" ...