ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Меркаба

  Поначало идеята за меркаба идва от Сириус, от боговете. Те я въвеждат при толтеките и те спася- ват културата чрез меркаба — истинската духовна и божествена култура.
  Из идея за размишление Меркаба, 5 август 2008г.
  Меркаба – светлинното тяло в човека, наречено още в Библията Огнената колесница. Това тяло е състоянието на абсолютно неизменната Любов. А без любов човек няма реалност, няма реалност, няма колесница – има тела, много тела, но няма реалност. Човек, който няма реалност, знанието му нищо не струва. Всичкото му знание нищо не струва, понеже няма реалност. Човек без реалност, т.е. без Меркаба, на еврейски е Меркава, на египетски е Меркаба, е без дух. Много неща има, но няма чистата реалност, Духа. Такъв човек е бреме и за себе си, и за другите. Единственото нещо, което му остава е да се учи, доколкото има любов към Мъдростта.
  Из лекция Изгубената физика, изнесена на 2 септември 2003г.
  Едни от най-големите учители за тайното учение на меркаба, са били главно трима древни жреци на Атлантида. Единият както казах, Та Кхора, другият се е казвал Аменор, по-късно е наречен Мелхиседек, и учителят Мелхория, за който преди време ви казах важни неща.

  Толтеките са били подрасата, която е овладяла на най-големите тайни на меркаба, най-голямата и чиста жизнена сила, наречена просто кристал.
  Из идея за размишление Меркаба, 5 август 2008г.
  Този чист енергиен вихър е съставен от много тънка, духовна, пречистена енергия. Тук няма помен от ментална и астрална енергия, говорим за чиста духовност, без примеси. Като казвам няма ментална и астрална енергия, означава няма спяща енергия. И рмоахалите, и толтеките са умеели да активизират този чист кристал, този чист вихър, наречен много по-късно меркаба, за да проникнат в тайните на вътрешните светове на Орела.
  Из идея за размишление Меркаба, 5 август 2008г.
  Истинската Меркаба принадлежи само на Любовта, на чистия Дух. Това означава, че само Дървото на живота твори чиста светлина, не смесена, докато Дървото за познание на доброто и злото твори смесена светлина.
  Из лекция Тайната на Луцифер, изнесена на 4 номеври 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Меркаба" ...