ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Мекотата

  Мекотата е врата на Висшия свят. Тя е и Пазител, и Страж, и едновременно е и Строгост. Мекотата е нещо от Безкрая. Мекотата е духовна сила, която е покорила ума, тя не е умствена сила. Човекът на мекотата знае кога да е мек, кога да е строг, т.е. кога да защитава Принципите на Истината. Умственият не знае. 

  В мекотата работи много строга Истина. В мекотата тече Висша, Духовна неутрализираща сила. Тази Мекота е нещо по-дълбоко от всяка практика. Тя е изкуство, а практиките са само обучение. Мекотата е хем строга, хем много нежна. 
  Из лекция изнесена на 2-и Юни 2015г.
  Мекотата е Изначална, докато агресията е сътворена и нещо външно. Агресията е вторична, тя е провалено съзнание, тя е нещо като черна дупка – мекотата е Изначална. Агресията има начало, мекотата няма начало.
  Из лекция изнесена на 2-и Юни 2015г.
  Мекият човек може да влияе и на най-твърдия и суров човек, и на най-гневния човек. Мекотата е особен вид мощно оръжие. Мекотата се движи от две качества - благост и разумност.
  Из лекция изнесена на 2-и Юни 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Мекотата" ...