ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Материята

  Материята е привидна, енергията е също привидна. Някога и тя ще бъде надрастната, ще бъде разложена. Зад нея се крие нещо по-дълбоко - това е съзнанието. Значи, зад материята е енергията, зад енергията е съзнанието, зад съзнанието е нещо по-дълбоко - това е единството; зад единството има нещо по-дълбоко - това е Духът.
  Из идея за размишление Тайната на ученика, 4 август 1998г.
  И всяко девствено съзнание означава, че може да стане независимо и от материята, и от астралната материя и от менталната материя. Всеки човек, който постигне първия принцип на толтеките - абсолютно овладяване на себе си и на своите скрити намерения - той се освобождава от материята.
  Из идея за размишление Светата дева, 4 май 1999г.
  Несътворената материя е авир или етера, който се смята за бащата на елементите.
  Из лекция Несътвореното, изнесена на 12 април 1996г.
  Истиномъдрият е надрастнал отвън и отвътре материя и духовност, забележете; отвън и отвътре и материя, и духовност. Не можем да го наречем вече и духовен човек, изпускаме го.
  Из идея за размишление Третият бряг на реката, 1-ви април 2008г.
  В този свят съвършенство няма. Ще обясня. Съвъшенство няма, защо? Защото който стане съвършен, той трябва да изчезне в нищото. Нищото го поглъща. Земята и материята не могат да издържат на неговото съвършенство. Той няма място в този свят. Съвършенството принадлежи на безкрайността, по друг начин казано – на Нищото, на великата Мистерия. В тази връзка Нищото е правелика безкрайност. Съвършеният човек е именно тази безкрайност. Той е извън всякаква материя, и груба, и фина, и астрална, и там няма място за него. Там той не може също да бъде разбран – нито в менталната материя, дори и в духовната материя. Т.е. той е извън всяка материя, материята го изпуска. Той е чист дух.
  Из лекция Мтдрост преди вселената, изнесена на 6-ти май 2008г.
  Материята не е зло. Материята не препятства на душата, въобще на душите да се устремяват към Бога. Това, което е причината за злото, е влечението към низшето. Злото не съществува, но то присъства, за да осъществи благото, наречено Бог.
  Из лекция Тайната на злото, изнесена на 2-ри декември 2008г.
  Истинският човек, това е този човек, който е свободен от материята и тя не може да го задържи.
  Из идея за размишление Юда и Христос, 2 ноември 2009г.
  Разумът е създаващият материята, материалното. Той е това, което възприема външните неща – обекти и всякакви подобни. Но те съществуват само като названия. В Реалността не съществуват обекти. Не съществуват нито обекти, нито възприемащо съзнание – съществува само Чита – всеобщото, абсолютно чистото Съзнание.
  Из лекция Йога Васища, изнесена на 5 юли 2011г.
  Падението в материята е и падение на Бога едновременно, но в друг смисъл, не в човешки а в Божествен. Ще обясня. Падението в материята е и Негово падение, падението на самия Бог. Защо? Защото Той иска да освети материята, Той иска да направи видимия свят, материания свят много фин и много чувствителен към невидимия свят. И така от материята да се върви правилно към Духа, към Духът на Истината.
  Из лекция Незун, изнесена на 6 август 2002г.
  Оказва се, че и времето, и вечността са илюзия, както и материята и душата. Трябва да влезем в чистия Дух, където нещата са от Истина нагоре. Но понеже е много трудно, засега приемаме, че и материята, и душата са важни, но те са едни степени, които рано или късно трябва да бъдат преодоляни.
  Из лекция Тот (Техути) или египетската мъдрост, изнесена на 2 ноември 2004г.
  Веществото не е материя, а скрита енергия. Веществото има скрит смисъл, както казах, отношенията. Веществото и материята са само форма на Вечния Дух. Веществото и материята са спуснати, те само определят отношенията с други светове.

  И материята, и душата са външни проявления на скритата Реалност. Те са само проекции на Неговата Реч, на Неговата Същност. Чрез тях Той е решил да стане по-достъпен. След като има материя и вещество, след като има душа, Той става по-достъпен.

  И материята, и душата са Негови излъчвания, но те не Го обясняват. Те не са създадени да Го обяснят, те са просто Негови излъчвания и от нашите отношения зависи дали ще Го разберем.
  Из идея за размишление Скритата реалност, 7 декември 2004г.
  След падението си от светлината и вечността, Второто същество е станало и още нещо – страст. Тя е главният породител на материята, т.н. гъсто вещество. Страстта е главният породител на материята, на оковаването на човека в тяло.
  Из лекция История на вечността, изнесена на 6 юни 2006г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Материята" ...