ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Малкото

  В малкото израства Силата на Бога. Малкото е портал, вход на Божията Сила. В малкото е скрито невидимо голямо.

  Ако сме верни в малкото, ще станем неуловими. Малкото е велика необятност. Ако си верен в малкото, то ще те заведе при Бога. Ако не си верен в малкото, Бог ще те заобиколи.

  В малкото е скрит диамант, особен звук, но това изисква ново чуващо ухо. Малкото се развива, голямото се разпада. Малкото е безпределно, голямото е предел. Малкото изисква непрекъсната бдителност. Малкото е тайният вход на Бога.
  Достатъчно е само една дума да ти каже Бог - тя е повече от света, тя е повече от злато и накрая тя е повече от живота.

  Малкото е Древен Майстор - то извайва голямото. Малкото е скрита същност дори когато е видимо. Малкото е сгъстена Истина, а голямото е разредена.

  Малкото е Древният Път - Пътят на Овладяването. Голямото е пътят на света - пътят на рушението.
  Само Бог владее малкото и голямото. В малкото е Безкраен, в голямото е Неизречен. В малкото е силен, в голямото е грандиозен. В малкото е скрит, в голямото е невидим.

  Малкото е невидим мост към Светилище Незнайно. Малкото е велико, защото е близо до Нищото. В Нищото всичко расте и се развива. Малкото е Майстор на Правилността. То е Познавач на Духа. То е ръка на вятъра, служител на огъня, глас на яснотата. Наричаме го "Древно изкуство."
  Из предговор на книгата "Божествено Учение за малките неща", Варна 2016г
  Верният в малкото е верен и в голямото. Духът винаги изпитва малките неща.

  Бог е силен в най-малкото, във всяка подробност.
  Из Закони на живота, 2012г.
  В малкото има Крила на Орел.
  Из предговор на книгата "Божествено Учение за малките неща", Варна 2016г
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Малкото" ...