ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Малките неща

  Първо човек трябва да разбере по-малките неща и постепенно да върви към големите, а не както някои искат да разберат Истината, да разберат Бога, без да са разбрали по-малките неща.
  Из лекция Иблис - Тайният живот на Сатана, изнесена на 5 септември 2000г.
  В този свят можеш да обиждаш колкото си искаш; в другия свят – също. Разбира се, ще плащаш по всички правила… Но когато говорим от Ангелския свят нагоре, там малките неща са много големи, даже са огромни. Великите планове на хората са нещо малко и дребно – малките неща в човека са важни за Висшия свят, също и тука.
  Из лекция Славеят, изнесена на 6-ти септември 2016г.
  Само човекът на Любовта може да цени малките неща. Истината се намира в подробностите.

  Малките неща имат големи последствия. Верният в малкото е верен и в голямото.
  Из Закони на живота, 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Малките неща" ...