ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Майстер Екхарт

  Монах доминиканец, блестящ мистик, майстор на тънкото познание, Майстер Екхарт е едхо много високо духовно създание. Освен това е бил и голям църковен авторитет, допреди срещата си с инквизицията.

  Той има способността, характерна за всички Велики посветени: с прости думи да обяснява висши истини. Майстер Екхарт черпи от дълбинния Извор в себе си. В него отдавна е съществувала така наречената „ древна решителност“, чрез която той е проникнал в Тайната на Нищото. Той е направил най- големия удар срещу злото, като е заживял и тайно, и правилно. Той е стигнал до Тайната на живота, защото е пожелал включително и страшното, което се намира вътре в самата Истина. Самият Майстер Екхарт е бил човек с изключително самоотречение, откъдето идва и неговото вдъхновение.

  Майстер Екхарт е постигнал висш гносис, тайнознание, неизразимото знание, скритото, мистично знание.
  Съвършенството в Любовта се състои в това, всяко бедствие, бедност, страдание, злощастие и позор- да ги носиш доброволно и радостно, съзнателно и спокойно и така да стигнеш до края на живота си, без никакво „защо“. Така говори Майстер Екхарт – без никакво защо.
  Безкраят- необятна родина лекции XXII том стр.111-116
  Живял е около 12 век, загадъчен мистик, подобен на Якоб Бьоме, подобен на Дионисий. Голям служител на църквата, голям авторитет. Поради тази причина му дават правото да изнася лекции във Франция, Германия, библейски лекции. След време разбират, че той става опасен, защото прекалено дълбоко разбира нещата, прекалено говори за Бездната и за тайните, и вече имал работа с инквизицията – нещо, което е съвсем нормално.
  Из лекция Майстер Екхарт, изнесена на 6 декември 2005г.
  Голям Мистик с висока длъжност към Църквата, монах, доминиканец, майстор на тънкото Познание. Казва: „Аз срещнах Неведомото и замлъкнах пред Неизреченото“.

  Това е човек с истински Мистичен опит, но този опит е неизразим. Почти нищо не се знае за неговия душевен живот, а хората от неговия доминикански орден, дори и те не знаят, дори и неговите близки мълчат за него и за неговото име, защото е бил осъден от Инквизицията. Но едно мога да ви кажа: неговият Дух е вкусил самия Бог и не търпи никакъв застой, никакви условности. И затова гласът му е строг, но той говори пред Лицето на Бога и Вечността. И това не е само неговата строгост, но това е Строгостта на Бога и Вечността – тя говори чрез него.
  Из лекция Майстер Екхарт, изнесена на 4 август 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Майстер Екхарт" ...