ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Майката

  Истинската майка те оставя да бъдеш самия себе си. Тя те дарява със свобода отвън и отвътре. Така действат пробудените същества. Истинската майка е тази, която познава Петото тяло, т.е. своята душа. 

  Майка, която иска да те направи проекция на себе си и своите амбиции убива нещо в детето и нещо в себе си.

  Истинската майка е велико духовно и божествено явление. Това не е просто нещо обикновено. Тя никога не ти придава знания, тя ти придава Любовта си, а тази Любов ще те научи на всичко,защото Любовта е Бог. Истинската майка те обича както Бог те обича. Тя не се налага, не те насилва.

  Любовта, която дава майката на своето дете е единственото нещо, което може да го учи реално отвътре. Истинската майка е много рядко явление, защото това е въпрос на душа, себепознание, петото тяло. Любовта на майката създава около детето жив огън, защото предадената любов е Бог.

  Истинската майка има първо любов към Бога, а после към детето. Защо казвам това? Защото без Любов към Бога, отношенията стават нереални. Дори и когато обича детето си и иска да направи всичко за него, постепенно отношенията стават нереални, въображаеми и нещо съществено се изгубва. Бог не е между тях.

  Без Любовта, без изпълнението на първата заповед и майката и детето пътуват към злото, независимо каква философия имат, какви знания имат.
   
  Из лекция държана на 7 май 2002 г.
  Майката е акумулатор, който събира енергиите на Любовта от Божествения свят.
  Из "Мъдростта и нейните богатства"
  Майката не е нещо земно, тя е ефир и този ефир те отглежда и те води към Праизвора, откъдето си слязъл.

  Майката ти дава нещо от своя Извор, от своята Изначалност, която е друго име на Любовта.

  Майката, това е трепетът на душата, трепетът на лекия ефир, тя те прегръща с неземните обятия на Безкрая.

  Ако майката е истинна, ти няма да станеш човек, ти ще станеш Храм, Светилище, Слънце от друг свят.
  Из книгата Майката и раждането
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Майката" ...