ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Любовта

  Любовта изисква нещо повече от жертва. Жертвата е само закон за изкупване, изкупление на нашите грехове. Когато човек изгуби своята Чистота, той може да я възстанови само чрез жертвата, но за да задържи в себе си Любовта, той трябва да пази свещено правилото на Великата Неизменност. И друго: да обича, без да очаква да го обичат. Това е новата Любов – и чрез тази Любов, ти си свободен, нямаш противоречия и разочарования.
   
  Из лекция държана на 5 април 2016г.
  Любовта – в дълбокия смисъл – ще остане неразбрана за вечни времена. 

  В неразбирането се крие красотата на живота. (Знаете: когато нещо е разбрано, хората го умъртвяват – като приказка с край; но когато няма край, не можеш да го умъртвиш, не можеш нищо да направиш – нещо се изплъзва.) В неразбирането се крие красотата на живота. Защо в неразбирането? Защото разбирането разваля нещата. Дълбината на Любовта е скрита от човешките очи и от ангелските очи, и от очите на Боговете. И казва още Учителя: и от очите на най-съвършените Същества. Това е голяма Тайна, заключена в Бога. Никоя религия не може да ви спаси, ако нямате Любов. Любовта е слънчева енергия, а обичта е земна.

  Ако Любовта е в тебе, нищо отвън не ти трябва. Вие страдате, защото търсите Любовта отвън.
  Всеки, който има Любов в душата си, ще се намира под Великия Божий Промисъл, Той ще го ръководи.
   
  Из лекция държана на 5 април 2016г.
  Човекът на Любовта има не физическа сила, а сила на енергията – Духовна сила.

  Същността на Бог е Любовта – и всички, които са в Любовта, са поведени от Бога.

  Излъчването на Любов и Мекота е победата над всяка ситуация.
  Из лекция държана на 2 юни 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Любовта" ...