Книги

default

Лео Шайа - Универсалният смисъл на кабала, с коментари от Елеазар Хараш

Предговор:
Лео Шайа е живял  през този век (20-ти век) за  известно време в Израел. Не е свързан с никакви външни общества. Принадлежи на  едно общество на  Тайната  Мъдрост, което не се намира в света, а  в една вътрешна област на  Всевишния. Лео Шайа е една душа,  която е  изстрадала Истината в нейната най-дълбока степен. Няма кътче от душата му, което да не е изстрадало Истината. И всичко, което говори  той на хората днес, носи дълбочината на тази Истина, която е  в  сила да затрогне всяка душа, която с пробуден и молитвен Дух се стреми към същата тази Истина, но  която ще мине неизбежно през много по-малки страдания, защото всички Велики Души, изстрадали Истината, ще  се присъединят  към душите, които вървят по този път, за да ги  облекчат със своята Святост, Светлина и  Миролюбие. Само в най-гъстия мрак на страданията се раждат  Откровенията за нови светове, за нови разбирания. Само в страданията човек се извисява до Духа на Истината. Страданията са мярка за духовното прозрение на душата. Кабала е наука за постигане  на Висшите светове. Кабала  е наука  за постигане на Универсалната Светлина. Кабала е наука за  проникването в най-древната Истина и най-накрая чрез самата тази Истина кабалистът постига приближаване до Древния Незнаен. Древният Незнаен никога  няма да  бъде  опознат, а това дава  на Кабала и на Истината неизмерими възможности  и  вечно движение към тази дълбочина на Древния Незнаен, която дълбочина никога не е имала начало и на която дълбочина и липсва край.
Кой има път към Кабала? Път към Кабала има само този, който се е отказал първо от този свят, после от другия свят и накрая и от своята Разумна воля. И след като е постигнал сливане с Бога, той получава Преданието пряко от Бога. Това е Пътят на Мъдреците.Кабала е тайна наука за Неизреченото, което е Храмът на всеки живот.
 
Елеазар Хараш

Послеслов:
Тази  книга може да посее тайнствено в най-дълбоката Същност на човека семената  за образуване на неговото мистично тяло. Мистичното тяло на човека е това, за което още няма дума. То се намира в седмата  степен на човека и  тя  е  наречена  "Духът на човека" или "Искрата". Това мистично тяло има  свойството, когато бъде възродено от  Духа и себеродено от себе си, да се превърне в "Искрата", която се насочва и се разтваря в  Древния  Незнаен. При това разтваряне не  винаги има възвръщане в човешкия  Дух,  защото "Искрата" е тази, която може да избере Незнайното състояние на Древния.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Съдържание:
 
Предговор...4
Пояснение...6
1. Тора и Кабала...7
2. Съзерцание на Божествените аспекти...17
3. Творението - образ на Бога...87
4. Царството на Небесата...100
5. Физическият свят и космическата бездна...126
6. Тайната на Човека...141
7. Завръщането в Единия...165
8. Великото Име на Бога...177
9. Заключение...199
Послеслов...203