Книги

default

Лекции Том 07: Път безкраен - 1996 г.

Пътят е Безкраен поради неизмеримостта на Божиите дълбини.

Книгата включва окултни лекции, държани от Елеазар Хараш в градовете Варна и София през 1996-а година.

Акценти в книгата:
 • Душата и смъртта; Духът и живота
 • Несътвореното и мълчанието
 • Мистерията и величето на човека според Кабала
 • Невидимият свят
 • Доброто и злото; отговорът на всички въпроси
 • Съвършените вибрации
 • Мъжът и жената в окултната символика
 • Окултно съграждане на къща
 • Сродните души
 • Отвъд щастието
 • Различаването
 • Излизане от съдбата и пазителят на прага и още мн.др. дълбоки теми

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Съдържание:
 
12.04.1996г
 
идея за размишление:
ДУШАТА РАЖДА СМЪРТТА,
ДУХЪТ РАЖДА ЖИВОТА
лекция:
НЕСЪТВОРЕНОТО
идея за размишление
МЪЛЧАНИЕТО
 
25.04.1996г
 
идея за размишление:
КОНЦЕНТРАЦИЯТА В ТОЧКА (според Кабала)
лекция:
МИСТЕРИЯТА И ВЕЛИЧИЕТО НА ЧОВЕКА, (според Учителя и Кабала)
идея за размишление
НЕВИДИМИЯТ СВЯТ
 
9.05.1996г
 
идея за размишление:
МЪЧЕНИЕТО И СТРАДАНИЕТО
лекция:
ДОБРОТО И ЗЛОТО
идея за размишление:
ОТГОВОРЪТ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
 
23.05.1996г
 
идея за размишление:
ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
лекция:
РАЖДАНЕТО НА АУМ
идея за размишление:
СЪВЪРШЕНИТЕ ВИБРАЦИИ
 
6.06.1996г
 
идея за размишление:
МЪЖЪТ И ЖЕНАТА В ОКУЛТНАТА СИМВОЛИКА
лекция:
7-ТЕ СТЕПЕНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИКА (според Учителя и според окултната наука)
 
20.06.1996г
 
идея за размишление:
ОКУЛТНО СЪГРАЖДАНЕ НА КЪЩА
лекция:
ПРОБЛЕМИТЕ
идея за размишление:
ТАЙНАТА НА УХОТО
.
4.07.1996г
 
идея за размишление:
ДИШАНЕТО
лекция:
ОКУЛТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
идея за размишление:
СУХИЯТ КЛОН
 
18.07.1996г
 
идея за размишление:
СРОДНИТЕ ДУШИ
лекция:
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЪДБАТА
идея за размишление:
ТАЙНАТА НА ЖИВОТА
 
1.08.1996г
 
идея за размишление:
РАЗЛИЧАВАНЕТО
лекция:
ОТВЪД ЩАСТИЕТО
идея за размишление:
ДЪРВОТО НА ЖИВОТА И ДЪРВОТО ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО
 
15.08.1996г
 
идея за размишление:
ПОНЯТИЕТО СВЯТ И СВЕТОВЕ
лекция:
СВЕТЛИНАТА И ТЪМНИНАТА (според Кабала)
идея за размишление:
ВРАГОВЕТЕ
 
29.08.1996г
 
идея за размишление:
СЛАБОСТИТЕ
лекция:
ИЗЛИЗАНЕ ОТ СЪДБАТА
идея за размишление:
ПАЗИТЕЛЯТ НА ПРАГА
 
12.09.1996г
 
идея за размишление:
ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЛУДНИЯ СИН
лекция:
ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ – 6-ТА СТЕПЕН ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
идея за размишление:
КОМЕТИТЕ (от кабалистическа гледна точка)
 
26.09.1996г
 
идея за размишление:
ИСТИНСКОТО ЗНАНИЕ
лекция:
ОЧИТЕ И ОКОТО
идея за размишление:
ДЯВОЛЪТ
 
10.10.1996г
 
идея за размишление:
БЛАГОДАРНОСТТА
лекция:
ИЗКУШЕНИЯТА
идея за размишление:
КАБАЛИСТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ
 
24.10.1996г
 
идея за размишление:
КАБАЛИСТИЧНА АСТРОЛОГИЯ (продължение)
лекция:
ПРЕДАНОСТТА
идея за размишление:
БУДНОСТТА НЕ Е ЗНАНИЕ, А РАЗБИРАНЕ
 
13.11.1996г
 
идея за размишление:
ИСТИНАТА
лекция:
ЧАСТ ОТ ТАЙНАТА НА ВАТАН
идея за размишление:
ДУХ И ИНТУИЦИЯ
 
27.11.1996г
 
идея за размишление:
СВЕЩЕНАТА РЕКА
лекция:
ЕНИГМА ЗА ЧАШАТА
идея за размишление:
ПЪТЯТ НА ХРИСТОС
 
11.12.1996г
 
идея за размишление:
ПЪТЯТ НА БЛАГОДАРНОСТТА
лекция:
ПЪТЯТ
идея за размишление:
ЧЕТИРИТЕ ВИДА МЪЛЧАНИЕ
 
25.12.1996г
 
идея за размишление:
ПРЕДАНОСТТА
идея за размишление:
СИМВОЛЪТ НА ПЕЩЕРАТА
лекция:
ПЪТЯТ
идея за размишление:
ЛЮБИ БЛИЖНИЯ СИ
идея за размишление:
ИЗКУШЕНИЯТА