ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Кундалини

  Кундалини – сгъстен Огън. В Кундалини Духът тържествува.

  Когато човек чувства дълбок мир – това е знак, че Кундалини се вселява в човека.

  Кундалини е ключ за висше съществуване, вътрешно наблюдаване на космоса.
  Из книгата Закони на Живота
  Когато човек придобие чистотата, Кундалини се вселява вътре. Чрез чистотата човек тържествува над света. Кундалини е знак, че човекът се е родил от Дух и Истина.
  Из лекция Закони на Чистотата, изнесена на 9 ноември 1990г.
  Чрез Кундалини всяка формула прониква в етера. Етерът е първичен свят. Да реализираш Огъня – това означава да победиш света. Огън – означава Кундалини.

  Тайните на живота се виждат само чрез Кундалини, чрез огнена концентрация.

  Кундалини е възкресението – злото е победено. Медитацията е закон за постигане на Кундалини.

  Кундалини се съединява с Бога по закона на сродството.

  Кундалини е много отговорна и се дава само на чистия, понеже е най-мощна.

  Който реализира Кундалини, ще победи вибрациите на потопа.
  Из лекция Чакри и Кундалини, изнесена на 7 декември 1990г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Кундалини" ...