ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Красотата

  Красотата на предаността се състои в това, че тук човек постепенно започва да грее със своя собствена светлина, а не със светлина, взета назаем от висшия свят. С тази собствена светлина се излиза от ограничението на Дървото за познаване на доброто и злото.
  Из лекция За предаността, изнесена на 24 октомври 1996г.
  Значи докато човек не постигне постоянната радост, и животът не е дошъл, и красотата не е дошла. Красота има във всичко.
  Из лекция Красотата, държана на 4 декември 2001г.
  Красотата на предаността се състои в това, че тук човек постепенно започва да грее със своя собствена светлина, а не със светлина, взета назаем от висшия свят. С тази собствена светлина се излиза от ограничението на Дървото за познаване на доброто и злото.
  Из лекция За предаността, изнесена на 24 октомври 1996г.
  Който е видял Бога, той е видял нещо повече от нефер, т.е. той е видял нещо повече от красотата, защото красотата е красота само когато живее в Истината – иначе красотата не е красота.
  Из идея за размишление Бог, 5 септември 2017г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Красотата" ...