ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Космоса

  Космосът и звездите имат два вида отношения:
  1.За хората те имат ограничителни условия и затова, каквото е писано, става.
  2.Към пробудените хора имат друго поведение. Те им помагат да се развиват и стават все по-пробудени, Божествени същества.
  Из идея за размишление Кабалистична астрология, 24 октомври 1996г.
  Човешкият дух е надарен с окултната мъдрост, която може да управлява целия космос и небесната колесница. Главното условие е следното:Когато обичаш Бога изцяло, ти се свързваш с величието на Неговия Дух. А когато обичаш хората изцяло, ти се свързваш с величието на космическата Душа.
  Из лекция Небесната колесница, изнесена на 18 юни 1997г.
  Докато човек живее в космоса, т.е. в Дървото за познаване на доброто и злото, винаги ще има процес на време и процес на остаряване. Времето е в зависимост от нашето знание и от нашето разбиране. И времето, и вечността са свързани със системата на нашите убеждения и нашите знания.
  Из лекция Вечност и време, изнесена на 30 юли 1997г.
  Истинският космос царува в тишина, тя е неговият дом. Блажените обитават безкрайното пространство. Там, в безкрайността, боговете са сами в светлината си, блестяща като слънцето и грееща като огъня.
  Из идея за размишление Ведите, 6 април 2010г.
  Скритата цел на Бога е Пречиста – не може да бъде пипната. Дяволът е създаден с Велика цел, Космическа цел – и тези, които го победят чрез Бога в себе си, те ще образуват Истинския Космос, Духовния Космос, Духовната Вселена
  Из лекция Дяволът, изнесена на 7 октомври 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Космоса" ...