ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Концентрацията

  Концентрацията привлича всичката мощ на Духа. Когато концентрирано потънеш в една мисъл, ти приемаш нейните сили. Силата на формулите идва отвътре. Концентрацията е висша наука. Тя развива интуицията. Когато концентрираш светли мисли към врага си, светлите духове ще се занимават с него. Огнената концентрация постига висшето сливане. По време на молитва се иска абсолютна концентрация. Когато участват всички клетки (цялата вселена), живото вибриране, живият Огън, концентрираната мисъл ликвидират страха.

  Огнената концентрация е нагласа на вълната на Бога. Огнената концентрация има абсолютен пробив в небето. Когато мисълта се концентрира, тя има силен живот в себе си. Концентрираната мисъл е концентрирана жизненост. Концентрацията е важна и за задгробния живот. Истинската концентрация отключва истинския слух - Третото ухо - в дълбочините на сърцето. Чрез концентрация се постигат фини наблюдения.

  Могъществото на концентрацията зависи от закона на чистотата. Духът е най-могъщия лекар - това е само една техника на концентрация, но Той трябва да го пожелае. Огнената концентрация показва, че Духът участва. Духът е, Който работи с най - могъщи вибрации в света - вибрациите са Негов ключ. Истинската молитва е пълно забравяне на себе си - закон на поглъщащата концентрация, която изключва земното съзнание. Чрез концентрацията Бог винаги идва на помощ.
  Концентрацията е метод за ликвидиране на злото. Концентрацията е процес на сгъстяване на Божията сила. Злото се топи от вибрациите на Свещения Огън. Само чрез Любовта се постига истинска концентрация. Любовта е първична сила. Истинската концентрация определя една висша окултна еволюция Докато има астрал у човека, не може да се постигне истинска концентрация. Чрез закона на концентрацията може да се проникне в глъбините на космоса, но Духът трябва да е възвърнал огнената Си същност.

  Когато се постигне истинска концентрация, нищо нечисто не може да влияе и да прониква. Никакви призраци не могат да влияят. Огнената концентрация е проводник на Бога. Бог говори само с огнени канали - става въпрос за огненото тяло. Нечистият не може да се концентрира, защото висшата сила не е с него. Затова около него има много призраци, които го разсейват.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012г , страница: 76
  Истинската концентрация надминава трептенията на светлината.

  Само чистият може да има огнена концентрация. Цялото ясновидство се крепи на огнената концентрация и на Любовта.

  Концентрацията е сгъстяване на ума.

  Концентрацията има власт над всичко чрез закона на проникването. Истинската концентрация се дължи на изработени добродетели.

  Концентрацията е мощно проникваща сила. Мислите са живи същества, те пътуват надалече. Една силна, концентрирана мисъл винаги се приема от телепатичния орган на човека.
   
  Из Закони на живота, 2012г.
  Който овладее истинската концентрация, става уверен в себе си, защото с истинската концентрация работи само Духът. Концентрацията е проникващ Дух, който преобразява нещата.
  Из лекция Концентрацията, изнесена на 4 декември 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Концентрацията" ...