Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Концентрацията

  Концентрацията привлича всичката мощ на Духа. Когато концентрирано потънеш в една мисъл, ти приемаш нейните сили. Силата на формулите идва отвътре. Концентрацията е висша наука. Тя развива интуицията. Когато концентрираш светли мисли към врага си, светлите духове ще се занимават с него. Огнената концентрация постига висшето сливане. По време на молитва се иска абсолютна концентрация. Когато участват всички клетки (цялата вселена), живото вибриране, живият Огън, концентрираната мисъл ликвидират страха.

  Огнената концентрация е нагласа на вълната на Бога. Огнената концентрация има абсолютен пробив в небето. Когато мисълта се концентрира, тя има силен живот в себе си. Концентрираната мисъл е концентрирана жизненост. Концентрацията е важна и за задгробния живот. Истинската концентрация отключва истинския слух - Третото ухо - в дълбочините на сърцето. Чрез концентрация се постигат фини наблюдения.

  Могъществото на концентрацията зависи от закона на чистотата. Духът е най-могъщия лекар - това е само една техника на концентрация, но Той трябва да го пожелае. Огнената концентрация показва, че Духът участва. Духът е, Който работи с най - могъщи вибрации в света - вибрациите са Негов ключ. Истинската молитва е пълно забравяне на себе си - закон на поглъщащата концентрация, която изключва земното съзнание. Чрез концентрацията Бог винаги идва на помощ.
  Концентрацията е метод за ликвидиране на злото. Концентрацията е процес на сгъстяване на Божията сила. Злото се топи от вибрациите на Свещения Огън. Само чрез Любовта се постига истинска концентрация. Любовта е първична сила. Истинската концентрация определя една висша окултна еволюция Докато има астрал у човека, не може да се постигне истинска концентрация. Чрез закона на концентрацията може да се проникне в глъбините на космоса, но Духът трябва да е възвърнал огнената Си същност.

  Когато се постигне истинска концентрация, нищо нечисто не може да влияе и да прониква. Никакви призраци не могат да влияят. Огнената концентрация е проводник на Бога. Бог говори само с огнени канали - става въпрос за огненото тяло. Нечистият не може да се концентрира, защото висшата сила не е с него. Затова около него има много призраци, които го разсейват.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012г , страница: 76