ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Конфуций

  И Конфуций също има логика, но има разлика: тази логика е много ниска, тя е просто човешка. Тази логика не е мярка за истината. Мъдростта на Конфуций не му е донесла нищо, даже същественото, което е пълнотата на живота. Затова той е искал помощ от други мъдреци. И все пак искам да ви кажа, че Конфуций е красив по своему. По- нататък ще разгледаме неговата красота, защото той също е мъдрец. Трябва да уважим неговия път, но трябва да разберем онази по- дълбока и реална мъдрост, която води в много по- дълбоки светове и измерения.
  Из лекция За Мъдростта, изнесена на 7 април 1998г.
  Както ви казах, Конфуций е също мъдрец, но неговата мъдрост не му е донесла пълнотата на живота. А от пълнотата на живота има и други, по-дълбоки измерения. Мъдростта на Конфуций е успокоила много хора, но не е могла да ги въведе в дълбоката и тайна Реалност. Ето я разликата, това са различни видове мъдрост. Обяснение: За да може Конфуций да се развива, той трябва да има път, трябва да има правила, трябва да има закони. Такива са и неговите ученици. Това е зависимост и даже някой път тя пречи.
   
  Из лекция За Мъдростта, изнесена на 7 април 1998г.
  Аз съм дал примери преди, има мъдреци които не са посветени. Такъв е Конфуций, мъдрец, но не е посветен. Вярата е реалност преди знанието.
  Из идея за размишление Тайнството Вяра, 3 април 2001г.
  Когато Конфуций видял очите на Лао Дзъ, той видял тази култура и се е уплашил. Това били очите на Бездната, очите на Дао, той не могъл да ги понесе. Имал умствена култура, държал на хуманност, държал на човечност, но нямал Истината в себе си, което означава, че е бил много далече от истинската култура, макар че в известен смисъл той е мъдрец. След време ще ви обясня: той е мъдрец, но още не е в правия път. Има много видове мъдреци и много степени.
  Из идея за размишление Безупречността, 5 юни 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Конфуций" ...