ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Контролът

  Контролът на словото е решаващ за спокойствието. Има думи, които могат да изхвърлят човека вън от живота. Там има много силен дух. Окултният ученик трябва да е брониран. Това става с формули и чист живот.
  Из идея за размишление Спокойствието, 15 май 1992г.
  Контролът е наука, която изпреварва всички науки и религии. Който иска да разбере всички науки, трябва да започне с контрола.
  Из идея за размишление Закони на спокойствието и контрола, 28 август 1992г.
  Щом постигнеш вътрешен контрол, значи всичко външно ти се покорява. Контролът е качество на Духа.
  Контролът е най-висша окултна наука, тя е самият Дух.
  Контролът се отнася до развитието на диамантената воля.
  Из идея за размишление Закони на спокойствието и контрола, 28 август 1992г.
  Най-голямата защита е контролът (на словото). Там, където няма контрол, енергията се губи, а където има контрол, енергията се съхранява. Освобождаването на човека от света се намира в окултната техника на самопознанието. Контролът не позволява на злото да съществува. Чрез контрола се издигаш високо в Духа. Злото не може да вирее по височините. За да си освободен от злото и негативните влияния, трябва да живееш много високо – в Духа. Това е недостъпно място, висотата на духовното развитие. Там, където няма контрол, винаги ще има психически разстройства.
  Из закон за размишление Контролът, 4 септември 1992г.
  Контролът дава науката за всички неща. Тези, които не побеждават грешките си, ще бъдат заслепени от тях. Никаква сила не може да помогне на спящото съзнание. Само по пътя на контрола ще познаеш себе си.
  Из закон за размишление Контролът, 4 септември 1992г.
  Контролът подготвя условията, при които ще се прояви Духът. Контролът е вратата за творящия Дух. Контролът има власт над всички сили в света, включително законите. Контролът управлява света. Контролът е законът за избавление от злото. Човек става господар на съдбата си само чрез контрола. Щом човек се гневи, значи няма контрол, значи има клетки на гнева.
  Из закон за размишление Контролът, 4 септември 1992г.
  Контрол означава да живееш в Духа. Който има контрол, има ключа за влизане в Духа. Чрез контрола се възстановява Първичното съзнание (Божественото). Контролът ни води от външното към вътрешното. Тези, които загубят контрола, губят и вътрешната си светлина.
  Из закон за размишление Контролът, 4 септември 1992г.
  Контролът дава съвършено владеене на огнената стихия – така контролът побеждава света. Контролът – това е Духът. Постигането на Огъня е разкъсването на всички вериги (заблуждения).
  Из идея за размишление Огънят, 18 септември 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Контролът" ...