Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Кометите

  Кометите символизират изненадите. Те са бунтовници в нашата слънчева система. Те не се появяват по обикновените закони на живота, а неочаквано. Всички планети се движат по определен ред около слънцето, но за кометите няма ред. Те се явяват необичайно, внезапно и загадъчно.

  Кометата има тайно движение и затова учените винаги се объркват, защото то не се поддава на техните изчисления, т.е.на изчисленията на ума.

  Кометата се явява изненадващо, за да създаде в човека подтик за навлизане в ново равнище, нов подем, навлизане в ново равнище, навлизане във вътрешността на световете.

  Кометата е Окултна сила, която съкрушава преданите на ума. Учените са избрали пътя на науката, а не Пътя на Посвещението. За пробудените кометите се смятат за знамения на равновесието и Свободата. За учените тя е знамение на злото. Тя руши техните предстви, защото те са фалшиви.

  Според Кабалата, кометите имат Мистичен образ: глава и опашка. Кабалистичиски това е една от най-могъщите букви, свързани с Тайното Име на Бога. Тази буква носи голям заряд от енергия и прави кръговрата в човека, преобразява го. Тази буква има образа на змията. Чрез змията Бог преобразява човека, змията е инструментът.
  Из книгата