Книги

default

Книга на тайнствата

Какво представя небесният живот? Ако четете описанията за този живот, ще срещнете много грешки. (19/стр. 93)
Небесният живот е място на лекота и подвижност. Небесният живот е място на същността, място на душата. На земята човек няма същността. Той е птица без крила. Когато човек познае себе си, той познава истинската си същност и с нея заживява леко и приятно. Това е и същността на небесния живот. Днес на човека са необходими освен крила, и тяло на същността, тяло, което е изгубил. Човекът трябва да се възроди в духовното си тяло. С това тяло той заживява в небесния живот.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Велика Тайна е произходът на живота. Човекът не знае произхода на живота. Ангелите не знаят произхода на живота. Херувимите и серафимите не знаят произхода на живота. И на-края сам Бог не знае произхода на живота. Животът преминава през Бога и през съществата, но никой не е виждал скрития произход. Виж-те за пример един извор. Вие виждате водата, но не и скрития живот, който тече в него. Кой движи обновяването на водата в този извор? Ще кажете, че е ангел. Но откъде идва силата на то-зи ангел постоянно да обновява извора? Силата на ангела идва от скрито място, от енергията на Бога. Изворът е енергийно състояние на Бо-га. Но откъде идва енергията на Бога? Тя идва от Духа на Мистерията. А откъде идва този Дух на Мистерията, никой не може да узнае. Ние казваме: Всичко идва от Абсолюта. Ноникой не може да Го види. Няма такива очи във вселената, които да Му устоят. Самият Бог общува с Абсолюта, но не може да Го види, няма такъв обхват. Самите Велики Старци са видели Абсолюта само за кратък миг и повече не са могли да устоят. Ако вселената с всички нейни ангелски и човешки същества събере всичките си очи и се загледа в Тайната на живота, няма да издържи. Казвам: Незнаен е произходът. Самият живот като произход никога не е бил създаван. Той всякога е съществувал, но потайно. Когато животът е излязъл навън, Тайната му отново си остава скрита. Ето защо каквото и да се каже за произхода, няма да е пълно, защото има Тайни, които всякога си остават Тайни.