Книги

default

Книга на загадките

Този, който е в Древното си сърце, е в единството си с Бога.
Бог е единственият път и единствената цел.
Бог е единствената практика. Всичко друго е упражнения.
Този, който е познал скритото е изчезнал от себе си и се е завърнал в себе си, но с нова одежда.
Този, който е изчезнал от себе си, той се е завърнал в своя Бог и се е познал.
Няма друг освен скритият Бог, Който действа явно.
Само Той съществува, а аз съм само част от Неговото сърце.
Бог е единственият съществуващ, а аз само живея.
Аз съм в манастира на Истината, защото не можах да открия друг манастир.
Бог е ценният, Той е скъпоценният, а ни е само се прекланяме.
Бог става чудно ясен, когато съм заживял в Него, а когато съм заживял в себе си, всичко ми е смътно.
Всяка тревичка се покланя на Бога и казва: Той е само Един.
Бог е върховният Приятел, но ние не го осъзнаваме.
Ако аз Го познавам, то е защото Той го е позволил. Аз Го познавам като Непознаваем.
Неговата велика Неизразимост, осмисли моят живот.
Моят път е Неговият път, аз нямам път. Моят живот е Неговият живот, аз нямам живот. Моето сърце е Неговото сърце, аз нямам сърце.
Когато не Го разбирам, аз съм изпълнен с любов към Него, защото знам, че Той ме разбира.
Колкото повече не разбирам Неговата Неизразимост, толкова повече се увеличава любовта ми.
О, Господи исках да те обясня, но Ти ми се разкри като Неизразим и аз видях грешката си.
Слава на Бога, че е направил така, че е невъзможно да Го познаем.
О, Господи направи ме на прах. Аз пак ще вървя към Тебе
.
Из „Моят скрит суфизъм“
Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com