Книги

default

Книга за Волята. Из Словото на Елеазар Хараш

Всички волеви същества са реализирали Слънцето. Слънцето означава морал, воля, чистота.

Колкото повече се развива волята, толкова повече низшите духове са ограничени. Волята покорява всички сили. Тя покорява даже силите на светлината - в по-висш смисъл волята като Принцип. т.е. волята като Бог.

Вселената е излъчена от Волята чрез Словото - Принцип, т.е. Словото, което е действие.
Истинското Слово е действие. Това говори за всемогъществото на Волята. Словото е излъчена Воля и Словото е едно движение на тази огнена Воля.

Без воля не съществува и мисъл, и движение. Най-голямата динамика е във волята като Принцип. Само с едно движение на волята ние можем да се издигнем до Трона на Бога, светът може да изчезне. Най-голямата динамика се постига от воля, която е победила изкушенията, защото само тя има достъп до Бога.
 

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Волята, това е най-древното изгубено познание. Волята е тайна на Духа, а не тайна на човека. Волята е древността на нашия дух, наш естествен дар в миналото, в древността. А своеволието е падение, което ни е превърнало в човеци. 
Затова сега когато видя, познавам много братя и сестри, които правят изключителни усилия, изключителни усилия! Те ще получат нещо много по-дълбоко от благословение. Ще имат дар допълнителна енергия, ще имат много неща, тук не искам да ги изреждам, те са над 33 неща... Но искам да кажа, че на такива хора, с малки, постоянни, искрени усилия, много ще им се даде – даже те не подозират…

Волята е по-дълбока от това да се владееш и да си разумен. Това са малко странични неща, важни, но това още не е воля. Волята е сила, скрита в Древната Сила, Орела. Тя е скрита в много тиха дълбочина, дълбочината на Духа, дълбочината на Орела, на Бога. Своеволието е падение, то е тъмната страна на волята. 

Волята не е мислене, волята е от Древността. Ти имаш воля, когато си овладял своята Древност – така казват мъдреците, истинските мъдреци, толтеките. Значи, ти имаш воля, когато си овладял своята Древност, своя Дух. 
Своеволието е мъртво, волята е безсмъртна. Волята утвърждава Древността, тя работи за нея, а своеволието утвърждава света и ада. 

Волята е духовно оръжие, ключът,  с който човек може да победи смъртта. Падането на духовете в смъртта и илюзията показва, че тези духове не отговарят на изискванията на чистотата и на единството.