Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Кладата

    Един от великите богомили, Василий,през 1111 година е изгорен на кладата. Когато те изгарят на клада, Бог има много дълбока идея, благословение. Целта на Бога е всяка двойнственост, и най-малката, да изчезне. В огъня изчезва всичко излишно, и микроскопичната двойнственост от гънките на подсъзнанието. Тогава Бог те посвещава в древната тайна на огъня - Свещения огън. Василий е влязъл в ново измерение на единството, ново посвещение. Свещеният огън е дал на Василий ново съзнание, нова степен. Тогава ученикът и Учителят се сливат много лесно в едно цяло.
     
    Из ИР Тайната на думата Ученик, държана на 5.05.1998г.