ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Кладата

  Един от великите богомили, Василий,през 1111 година е изгорен на кладата. Когато те изгарят на клада, Бог има много дълбока идея, благословение. Целта на Бога е всяка двойнственост, и най-малката, да изчезне. В огъня изчезва всичко излишно, и микроскопичната двойнственост от гънките на подсъзнанието. Тогава Бог те посвещава в древната тайна на огъня - Свещения огън. Василий е влязъл в ново измерение на единството, ново посвещение. Свещеният огън е дал на Василий ново съзнание, нова степен. Тогава ученикът и Учителят се сливат много лесно в едно цяло.
   
  Из ИР Тайната на думата Ученик, държана на 5.05.1998г.
  Кладата е завръщане у Бога, завръщане у дома. Тук, на кладата, се утвърждава себепознание то, защото само когато изчезнеш в Бога, можеш да познаеш себе си, иначе няма позволение да се познаваш. Когато станеш духовен, имаш право да отидеш на кладата и да видиш тайно насаме Истината, която ще ти даде себепознанието, сво бодата и безсмъртието.
  Из книгата "Ароматът на Словото", 2013г.
  Защо е важна Кладата и ви говоря за нея? Защото Кладата погребва света, погребва ума, времето, знанието и смъртта. Тази Любов е интензивност на самия Бог, тя е атмосфера на Бога, тя е атмосфера на Избраните.
  Из лекция Бог е Любов, изнесена на 1 април 2014г.
  Няма по-велико нещо в света – да отидеш на Кладата или на Голгота: това е истински оказана чест; и не само да отидеш там, но да отидеш с голямо Смирение. Злото нищо не вижда в Смирението – там то е сляпо.
  Из лекция Кладата, изнесена на 4 ноември 2014г.
  Кладата е приобщаване към вечния огън. Сътвореният дух от Бога е неунищожим на кладата и всеки, който се е осъзнал като дух, той е неунищожим, кладата не го докосва. Издръжливостта на кладата е загадка за обикновения човешки разум. Тя е неразбрана за тези, които нямат огъня, т.е. Божествената Любов.
  Из идея за размишление Кладата, 2 ноември 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Кладата" ...