ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Кирил и Методи

  Ако ви разкажа тука неща и за Кирил и Методий, и за Иван Рилски – ще се хванете за главата, но засега ще замълча. Разбира се, те са в Чистотата, но не са в Мъдростта. Мъдростта е друг Път, Тесен Път. Тяхната Чистота докосва леко Мъдростта, но е далече от Мъдростта.
  Из идея за размишление Гносисът за Истината, 2 август 2016г.
  Няма да ви обяснявам, че библиите са погрешно преведени, включително и от така наречените не само учени, не само духовни хора, а и светците, включително и такива като Кирил и Методи, които са правили опити; това са просто странични неща. Те не са познавали древния език, не знаят неговите тайни. Само да си свят човек е напълно недостатъчно, за да влезеш в тайната на древните езици. Има три условия, светостта е само първото.
  Из идея за размишление Арамейският език, 3 май 2005г.
  Кирил и Методи казват: “Думите погубват мрака”. Значи те са разбрали това дълбоко значение на думите.
  Из идея за размишление За думите, 4 ноември 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Кирил и Методи" ...