ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Качествата

  Лошите качества са входове на злите духове - това са психическите разбойници. Те главно ограбват енергията и с това изтощават хората.
  Из предговор от книгата "Животът на ангелите"
  Защо е благожелател? Защото обидата може да направи човек търпелив, смирен и дълбок, три неща. Когато изработиш тези качества, злото ще си прибере обидата, то няма да си губи времето с тебе, то си търси други хора, и там си дежури. Когато изработиш тези качества злото няма да си губи времето с тебе. То също не обича да си губи времето. То ще те изостави и ти ще израснеш. Злото ще си отиде и ти ще останеш насаме с Бога, има ли по-хубаво от това. Злото ще си отиде и ти ще останеш насаме с Бога, защото тези качества означават, насаме с Бога. И тогава Бог ще ти каже: сега можем да бъдем приятели.
  Из лекция Ава Торот, изнесена на 1 октомври 2002г.
  Когато учиш с Любов дори и в едно земно училище, ти си в правия път. Когато се стараеш, когато си прилежен, тези качества ще те освободят от много излишни неща и ще ти помогнат по-късно в окултния път на твоето развитие. Защото Духът цени тези
  качества и с тях ще те изведе при себе си. Значи искат се качества, а не дипломи и „авторитет“, защото дипломите са безпомощни при ударите на кармата. Съдбата не може да се победи с дипломи от земното училище, а с качества и стремеж.
  Из книгата "Живата вода", 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Качествата" ...