ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Катастрофите

  В обикновеното съзнание катастрофата означава бедствие. Това е много погрешно тълкуване, точно затова съм го избрал. Думата катастрофа е много загадъчно понятие, в много измерения.

  Катастрофата не само убива - тя твори промени, поражда нов порядък, ново мислене. Няма значение дали те изпраща в другия свят. Тя е, която Бог иска там да ти помогне.

  Катастрофа всъщност не е отрицателно нещо, защото минавайки през много катастрофи човечеството ще се завърне в Бога. Няма друг начин. Много страдание, много привилегии означава и много катастрофи.

  Катастрофата е способ и действие на невидима велика сила.

  Катастрофата е четири неща:
  Първото е урок, второто е възмездие, третото е проклятие и забележи, четвъртото най-дълбокото - е благо.

  Катастрофата на вътрешен план спасява човека от много натрупани прастари заблуждения. Тука отново работи скритият, Божият замисъл. Катастрофата, включително и в Рая, защото в Рая също стана катастрофа, това е пътя към велико обновление – бунтарите духове, непокорните да се обновят.

  Катастрофата променя целите на човека. Променя идеалите, мненията, намеренията, начина на живот.

  Катастрофата е разчистване на сметките със старото натрупано заблудено мислене. Виж какъв очистител е катастрофата, а се води нали ... като бедствие. Но зависи и какъв ще е подходът на хората при катастрофа, дали ще я осъзнаят, приемат или като слепци ще продължат.

  Значи, има и такива хора прекалено упорити, там те могат да увеличат в тежкото страдание и мъчение още повече злото си, тайното зло ще излезе, което е лицемерното. Обаче, може би над 70 - 80 % ще искат да поумнеят, да се вразумеят, ще го оценят, а това оценяване вече е възход.

  В катастрофата е заключена много дълбока и тайна мъдрост на Бога, но както каза и ти дали ще осъзнае човек, защото може и… Където и да отидеш трябва да взимаш Бог със себе си, на каквото и място да отиваш. Силата на живота е в мълчаливото даване. Особено, ако това даване е докрай и особено красиво е ако е несподелимо, тогава…
  Из интервю за Портал 12
  Човек, който има Дълбока Тишина в себе си, може да преодолее всичките тежки събития в света, включително и катастрофите. Тишината е Тайно място на Бога в човека. В Древността Тишината се е смятала – Висшата Тишина – за Тайното Име на Бога.
  Из лекция Индианската мъдрост, изнесена на 1 май 2018г.
  Например земетресенията, наводненията, всичко това спада към благословените проклятия, защото някои хора постепенно се преобразяват. Катастрофите ги карат да се замислят. Не казвам, че всички хора наред, но една част от тях, а дори и една душа да е, тя е прекалено скъпа за Бога. Именно това спада към благословените проклятия. Това важи за всички видове катастрофи, няма значение големи, малки, лични, вътрешни драми и трагедии – за всичко от този род. Всичко това спада към благословенията, докато, както казах, за Звяра и за демоните няма преобразяване, не им е дадено преобразяване. Те ще бъдат в застой още много, много дълго време, такъв е замисъла.
  Из идея за размишление Мистичният Ал Халладж, 4 ноември 2008г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Катастрофите" ...