ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Кабала

  Кабала е наука за постигане на Висшите светове. Кабала е наука за постигане на Универсалната Светлина. Кабала е наука за проникването в най-древната Истина.

  Път към Кабала има само този, който се е отказал първо от този свят, после от другият свят и накрая и от своята Разумна воля.

  Кабала е тайна наука за Неизреченото, което е Храмът на всеки живот.
   
  Из предговор към книгата Универсалният смисъл на Кабала - Лео Шайа
  Кабала е синтез на всички науки и изкуства с основен принцип – Словото. Кабала е математика на човешката мисъл, решава душевните уравнения.

  Кабала: Забуленият Бог е открит Бог.

  За думата „Кабала“...Кеб, Кебет – скриване; знание, взето от тайната, изходящо от скрития принцип.
  Из книгата Закони на живота, лекции I - и том
  Кабала се занимава с тайните на Словото. Чистото Слово е есенция на вселената. 
  из Закони на живота - том 1 / 10-и Май 1990 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Кабала" ...