ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Йова шама

  Йова Шама означава - стремеж към това, никога да не бъдеш лишен от присъствието на Бога. Това е жажда - никога да не бъдеш лишен.
  Из идея за размишление Йова шама, лекция Съкровеното учение, изнесена на 1 май 2001г.
  Едно от тайните имена в Библията и в Бога - в еврейската Библия - и в Бога - което е дадено се казва: “ЙОВА ШАМА“. Това означава - Бог, Който Е в теб винаги. Другото значение - Бог постоянно пребъдва, т.е всякога Е тук. Няма миг в който да не Е тук. Бог постоянно пребъдва тук. И другото е подобно: Бог всякога присъства.
  Из идея за размишление Йова шама, лекция Съкровеното учение, изнесена на 1 май 2001г.
  Има други хора които правят друга грешка, чакат нещо да им се случи. Чакат изпитания и разбира се след време нещо им се случва. Но те правят една капитална грешка защото също не познават тайната на “Йова Шама”. В случая не е важно какво ще се случи, дали изпитанието е голямо или малко, това няма значение. Важно е дали имаш в случая неизменна любов към Бога. Някой се хващат да чакат трудностите, трудността като дойде, почват да търсят причините, но не трябва да търсят причините, а трябва да търсят дали са били неизменни към Бога, и трябва да настояват на това. Ако бъдат неизменни на Бога ще разберат нещо, малко от тайната, защото в същност има само една причина и това е Бог. Така, че човек ако търси много причини, ще се домогне до една, до втора, до трета и накрая - Първопричината Е Бог. Но няма полза да се обвинява Бог, затова Бог е скрит зад много причини, защото човек има погрешен метод. Ако човек има любов към Бога за него трудността ще бъде нещо друго. Тя ще му разкрий скритото лице на Бога и човек ще израства. Това означава разбиране на “Йова Шама”.
  Из идея за размишление Йова шама, лекция Съкровеното учение, изнесена на 1 май 2001г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Йова шама" ...