ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Йова и ре

  “Йова и ре” означава - Бог ще промисли. Буквално означава Бог ще промисли, но всъщност е нещо много по-дълбоко, но най-близкия превод е този. Бог е подготвил своя отговор от преди основаването на световете защото Той е който промисля. Това е една много древна формула и много дълбока.
  Из лекция Отговорът на Бога, държана на 3 април 2001г.
  Ако човек всеки ден си кара тази молитва, тя е кратка “Йова и ре”, това означава, че той призовава Бог да промисля за неговите задачи, за неговите решения, да му помага да взима по-правилни решения в живота си. Както казах за тайните имена ще говорим, също ще говорим, защото много е важна чистотата на човека, чистотата на молитвата. Тогава обръщението вече е по-пълно. И затова има голям значение как се обръщаш.
  Из лекция Отговорът на Бога, държана на 3 април 2001г.
  После Библията казва: Аврам простря ръката си та взе ножа да заколи сина си – според окултната наука той вътрешно вече го беше заколил - толкова беше велика любовта му към Бога, към Върховния Глас и към Истината. После Библията казва: После ангел Господен задържа ръката на Аврама. Това място на което се случва това е наречено от Аврам “Йова и Ре” – буквално. Този хълм, тази местност, по-точно този хълм е нарачен от Аврам с думите, буквално Йова и Ре. Това е една велика формула която означава “Бог ще промисли”.
  Из лекция Тайната на Аврам, изнесена на 3 септември 2002г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Йова и ре" ...