Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Йоан

    Йоан е бил извисен много високо в Божествения свят, откъдето е можел да вижда духовно всички събития на земята. Това е едно изключително Откровение, да виждаш всички събития на земята, седемте послания, които са свързани с хилядолетната история на човешкото развитие.

    Знае се , че той е роден от възрастни родители, което от окултна гледна точка не е случайно. Любовта и съхранената разумност на възрастните родители е много благодатно условие за раждането на един такъв велик Дух, защото при възрастните родители няма страст и ревност и по този начин те предават но Йоан едно чисто астрално тяло, което го освобождава от много излишни проблеми, защото се знае, че нечистото астрално тяло тегли човека надолу – това е спестено на Йоан Кръстител.
    Из книгата Древна и Нова Мъдрост , 2013 г.