ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Йоан

  Йоан е бил извисен много високо в Божествения свят, откъдето е можел да вижда духовно всички събития на земята. Това е едно изключително Откровение, да виждаш всички събития на земята, седемте послания, които са свързани с хилядолетната история на човешкото развитие.

  Знае се , че той е роден от възрастни родители, което от окултна гледна точка не е случайно. Любовта и съхранената разумност на възрастните родители е много благодатно условие за раждането на един такъв велик Дух, защото при възрастните родители няма страст и ревност и по този начин те предават но Йоан едно чисто астрално тяло, което го освобождава от много излишни проблеми, защото се знае, че нечистото астрално тяло тегли човека надолу – това е спестено на Йоан Кръстител.
  Из книгата Древна и Нова Мъдрост , 2013 г.
  На Йоан се разкриват тайните на Битието и това става чрез духовния поглед на Йоан. В миналото така му се изявил астрала и затова идеята за Сфинкса е станала като една идея, която е пазач на тайните.
  Из книгата Древна и нова Мъдрост, 2013 г.
  От Йоан е изтичала една сила, която е проникнала в Христос, т.е. в космическия принцип. Това е Любовта, Свещеният Огън. Този Огън е самата енергия на Любовта, така че Евангелието на Йоан изтича от Свещения Огън и затова тя е окултна книга, запечатана със седем печата; тя е книга на окултната Мъдрост.
  Из книгата Живата вода, 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Йоан" ...