ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Откровението на Йоан

  Откровението на Йоан е Откровение, дадено от Отец на Христос и от Христос на Йоан, чрез неговия ангел, за да слезе откровението на Отец за спасението на човечеството. Откровение означава да проникнеш със духовен поглед в бъдещето.

  В това Откровение Йоан казва нещо, което се е случило с него в миналото, когато е бил в Египет. Йоан е преродения Хермес. Тъй като Йоан още от Атлантида и Египет е спечелил доверието, т.е. той е бил Посветен и сега има отново Откровение от най – висшата Свещена област. Йоан казва така /в Откровението/ „В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа / Това означава, че е бил излъчен от тялото. Това става само при тази цялостна хармония на ум, сърце и воля.. Чрез това излъчване той е проникнал в духовния свят и после пренася своето виждане от там във физическия свят т.е. във физическото си съзнание. Йоан е медитирал в най – висшия смисъл на думата./ и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше..” – Главната идея е, че всичко това е един процес на Посвещение. Това не е обикновено разговаряне. Този силен глас казал: „Каквото виждаш напиши го на книга и прати го до Седемте църкви” После Йоан казва: „И обърнах се да видя този, който ми проговори, и като се обърнах видях седем златни светилници. И видях сред светилниците един, който прилича на човешкия Син.” „Главата и косата Му бяха бели като вълна, като сняг, а очите Му – като огнен пламък”. Това са символични изрази. Тук ще се спра главно на идеята за „Очите Му, като огнен пламък”. Този огнен пламък е част от великата същност на Етера – Първичната субстанция.

  Всичко това означава, че Йоан е чул Словото да му говори и е видял образ, който му говори. И той по вътрешен път е разбрал това, което му се говори /тук става въпрос за интуицията/ Интуицията не работи с мисловни вълни и тя не може да бъде обхваната от ума, тя е вътрешен орган на Духа. Това ни показва, че състоянието на Откровението е едно върховно състояние на съзнанието.

  В Откровението на Йоан са дадени тайни, които извисяват стремящия се към все по – високи степени на Посвещение. Същевременно и във все по – висши степени на битието. Същественото е душата да може да направи връзка с Духа, за да потекат най – висшите целебни енергии.

  Най – голямата основа за Посвещение са били Библията и Откровението на Йоан, или лично дадените неща от Учител.
  Когато ученикът е изчистил своето астрално тяло на него му се дават просветления, които той може да съзерцава и които никога не е виждал по – рано.

  В Откровението се казва, че”Той тури десницата си върху мене и каза: Не бой се. Аз съм първият и последният, бях мъртъв и ето живея за вечни векове”. После Христос казва:”Имам ключовете на смъртта и ада. Опиши прочие, това, което си видял.”. Същественото, което искам да ви кажа е, че Йоан е видял Пра образът на човека и това е Христос. Пра образът – това е съвършеният човек. Казва се, че Йоан е паднал като мъртъв при нозете на Христос. Да не говорим за обикновените хора, как могат да понесат тази аура, ако те видят Пра образа. На кратко искам да кажа за посланията да седемте църкви, т.е. да седемте културни епохи. Те са: Първо – Ефес, това е древно индийската култура. Тя е била с много чиста и силна връзка с духовния свят. Постепенно тази връзка е започнала да се губи. Духовният свят е бил реалност, с която хората са живеели, а материалния свят те са считали като „майа”, т.е., илюзия. Второ – до Смирна. Това е древноперсийската култура, Духът слиза още по на дълбоко в материята, но все още една запазена част хора живеят с реалността на духовния свят. Трето – до Пергамската църква. Това е египетско – халдейската култура, ръководена главно от Хермес. Четвъртата – Тиатир, тиатирската църква, Гръцко – римската култура, човек е потънал вече много дълбоко Петата – Сарди, днес човек се е превърнал в роб на физическия свят и на механичните сили. Шестата – Филаделфия, Седмата, Лаодикия.

  Йоан е бил извисен много високо в Божествения свят, откъдето е можел да вижда духовно всички събития на земята. Това е едно изключително Откровение, да виждаш всички събития на земята, седемте послания, които са свързани с хилядолетната история на човешкото развитие. Това е наистина едно изключително Откровение, затова казах, че то се нуждае от един изключителен организъм, който може да понесе Свещената област. Йоан е видял и поглъщането на Атлантида от океана. Той е видял периодите на цивилизации, които са изчезнали една след друга. Той е видял денят, в който нашата цивилизация също трябва да изчезне, за да се обнови. Разрушенията идват от моралния упадък, в който ще изпадне човечеството постепенно.

  Тази катастрофа ще бъде разбрана от малко индивиди, това са тези, които са приближили Божествените принципи на живота. Те ще бъдат спасени от общата разруха причинена от егоизма.
  Из книгата Древна и Нова Мъдрост , 2013 г.
  Откровението на Йоан е едно от най – великите откровения, които някога човек в плът е получавал. Откровението на Йоан е предадено от Христос, а Христос го е получил от Отец. Ето защо тази книга има изключително значение. В Откровението на Йоан е изнесена окултната наука в символи. Откровението на Йоан съдържа най-великите Истини на Християнството. Това е Откровение, което е дадено на християнски Посветен. Само на един Посветен се разкриват тайните на битието и живото и тайните на човешкото развитие. Посланията на Йоан са отправени не към църквите, а към седемте културни епохи на Петата раса. Седмата раса е, която ще снеме Царството Божие на земята, затова посланието е обръщение към седемте раси. А седемте тръби за които се говори представят развитието на седмата раса и великия небесен живот. Затова ангелите с тръбите представят /символично/ хармонията на сферите или Небесния свят. 
  Из книгата Древна и Нова Мъдрост , 2013 г.
  Астралния свят е свят на образи. Например в Откровението на Йоан има дадени образи, във вид на четири вида коне. Символичното им значение е: Бял кон означава светлото и първично състояние на душата. Червен кон, това е когато в душата са се явили противоположни елементи, т.е. смесени елементи. Черен кон – образ на падналото съзнание, това е душата която е оплетена в материята. Според окултната наука цветовете са вътрешни същности и те работят от вътре навън.

  Откровението ни описва преживяването на един християнски Посветен. Окултната наука казва, че Откровението на Йоан се разкрива в процес на Посвещение, това означава, че Откровението на Йоан е една Посветителна книга или книга на Посвещението. Точно затова тя е била наръчник на Богомилите, Розенкройцерите, окултистите – това е била тяхната основна книга. От неразбирането на Откровението се е стигнало до материалното разбиране и до голямо отклонение. Но още в самото начало екзотеричната /външната мисъл/ не била способна да разбира езотеричното християнство /вътрешното християнство/, което е представено в Откровението. Хората са вярвали, че събитията за които се говори ще се развият във физическия свят. Например когато в Библията се говори, че църквата е тялото на Христос, се подразбира човечеството, цялото. Църквата, а това е символичното Бяло Братство или вътрешното човечество, вътрешното християнство.

  В Откровението на Йоан се съдържат тайните на Бялото Братство, същевременно това означава на езотеричното християнство. Външното християнство винаги се е стремило до задуши вътрешното християнство. Когато външното християнство иска да управлява, това означава, че тялото иска да бъде ръководител на Духа. На земен език това е наречено безумие и от това се е родила идеята, че папската църква е върховна църква. Тази църква, външната църква е била винаги църква на антихриста и тя гони и потиска духовното и езотеричното /вътрешното/.
  Из книгата Древна и Нова Мъдрост , 2013 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Откровението на Йоан" ...