ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Йероглифите

  Йероглифите и в последствие думите приютяват тайни, т.е. изреченото слово поражда живи същества на най-високо ниво, живи реалности.
   
  Из идея за размишление Хемо нетер, 5-ти септември 2006г.
  От друга страна само ще ви загатна, че един от древните езици е йероглифите, след време ще се спрем какво означават някои йероглифи.

  Това не са онези механични букви от азбуките, които повтаряш:а,б,в,г и т.н. или четеш числа и ставаш все по-механичен. Йероглифите те задължават да тълкуваш, да бъдеш интуитивен и да ставаш все по-духовен. Там няма такива общи приказки.
  Из лекция Тайните на Египет, 3-ти декември 2002г.
  Има тайна в йероглифите и чрез йероглифите могат да се събуждат боговете – ако ги научим правилно и ако ги разберем дълбоко, тъй като те са свещена писменост, не от ангели, както азбуките или от архангели, а от боговете – разликата е голяма.
  Из лекция Тот, 4-ти май 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Йероглифите" ...