ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Историята

  На един древен език думата „история“ означава падение, точно падение – тези, които имат история, имат падение. Истинските същества нямат история, те са вечни и безкрайни, тях историята не ги ограничава. Историята е ограничение и затова един истински окултист не се занимава с история, особено с тази, външната.
  Из идея за размишление Христос, 1 април 2014г.
  Тайната на живота е свещена. Тя знае всичко, защото тя е по-дълбока от историята; тя е родила историята.
  Из лекция Свещеното, изнесена на 5 октомври 2010г.
  Хора, които имат история са много бедно нещо. Истинската цивилизация, истинският народ нямат история (ще обясня другият път) те имат Древност и Безупречност. Не се занимават с история и исторически неща.
  Из лекция Чуан Дзъ, изнесена на 4 август 2015г.
  Древността е Любов, а не история. Любовта не е свързана с историята, а с Древността: тя е свързана с Жреците, с Изначалните Същества. Историята, това са падналите същества: самата дума история значи падение – и от нея не може да се учиш. Никога не е правилно да се учиш от историята: трябва да се учиш от Истината, от там ще дойде правилният опит. Историята – това са заключените същества; а Жрецът е свободен чрез Любовта, чрез своята Древност.
  Из лекция Любовта, изнесена на 1 май 2018г.
  Обяснявал съм: думата история означава падение. Ние сме преди историята като Духове, много преди нея.
  Из идея за размишление Буда-състоянието, 4 юли 2017г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Историята" ...