ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Истинският войн

  Истинският Войн постига целта – Себепознанието. А това означава да намериш вход към Дълбините в себе си. И това място, до което можеш да достигнеш в себе си, е изумително – това е твоята Божественост, твоята Безкрайност. И тогава започваш да живееш като нея, като Безкрайността.
  Из лекция Бойните изкуства, изнесена на 6 май 2014г.
  Истинският Войн е изключителен търсач на Пътя, на Дао. Той забравя всичко, което другите помнят – за да си спомни за това, което всички забравят. Истинският Войн затова е и Мъдрец – защото е вкусил от тънката субстанция на Дао. Той се храни с много тънки енергии, той ги улавя със своята Пустота, със своя Безкрай. Пътят на истинския Войн е Огън, който изгаря по пътя си всички външни неща, всички привързаности. Това се е случило и на Кладата: пълна смърт за злото – и за най-малкото зло; пълно унищожение на земното мислене.
  Из идея за размишление Истинският войн, 6 май 2014г.
  Истинският Войн е дошъл, за да придобие Истината и своята Същност, за да придобие Бога, да придобие Дао.
  Из лекция Правилното поведение, изнесена на 6 май, 2014г.
  Истинския Войн нито смъртта го съкрушава, нито животът – защото истинският Войн е Изречен от Истината. Този Изречен пронизва смъртта и живота – и отива Отвъд. Изреченият Войн не е от света, той е от субстанцията на Безкрая. Изреченият Войн премахва смъртта и живота, той е по-дълбинен – а за тези от смъртта и живота винаги ще съществува мрак.
  Из лекция Мъдростта на бойните изкуства, изнесена на 1 юли 2014г.
  Истинският Войн знае, че всичко е на мястото си, но всичко човешко се е отклонило от Правия Път.
  Из лекция Бойните изкуства, изнесена на 2 юни 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Истинският войн" ...