ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Истината

  Истината е явление на Тайната. Истината е тази способност, която дава разбиране за Духовната Същност на живота, а умът дава измислицата. Светът на Истината е Божествено одухотворен и затова тук няма условия за проява на злото.

  Истината е великото излъчване на Древния. Това Първо излъчване е създало невидимите сфери. Истината не е полюсна, полярна.

  Истината – това е Духът, а Духът е без образ. Понеже Духът е без образ, той се наблюдава с разбиране.
  За да разбереш в дълбок смисъл Истината, е необходимо Божествено Откровение.

  На най-високо ниво, Истината - поразява и Доброто, и Светлината. На върховно ниво, Истината е скрита даже от Боговете и от много Безсмъртни Същества.

  Истината не е слово; Тя е Дух и Безмълвие, Тя е Себепознание и Пълнота.
  Път Безкраен Лекции VII том стр.184 / Бог е Животът Лекции XXIX том стр.103
  За да разбереш в дълбок смисъл Истината, е необходимо Божествено Откровение. На върховно ниво, Истината е скрита даже от Боговете и от много Безсмъртни Същества.

  Ако избереш твърдо Истината, това означава белег: това е твоята изключителна честност към самия себе си.

  Истината не е слово; Тя е Дух и Безмълвие, Тя е Себепознание и Пълнота. Тя е особено преживяване, дадено от Бога за твоите постоянни усилия към Него. В един момент Той ти дава да Я преживееш; от там нататък вече никога не задаваш въпроса: „Какво е Истина?“. Знаещият търси ползата от нещата; Чистият търси Истината, Същността.
  Из лекция, изнесена на 3-и Юли 2018 г., Варна
  Истината не е въпрос. Тя е Пустота, тя е Мистерия. Истината поразява логиката, логичните хора. Тя поразява и нелогичните хора. Тя има лице само за искрените хора.
  Из лекиця, изнесена на 2-и Юни 2009 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Истината" ...