Книги

default

Истината превъзхожда бъдещето

Мъдрецът не търси Истината – той я създава.
В Истината е последната дума.
Истината изпепелява времето.
За какво ти е Библията, ако нямаш чисто сърце? За какво ти е разбиране, ако нямаш Истината в себе си?
Който може да влиза в Светилището на Бога, може да разреши всеки въпрос.
Който има Истината в себе си, той може да кондензира своя Дух и да образува Бог в себе си. Изрекох ви тайна.
Настоящето не означава, че ти си тук. Тук е само Бог.
Свещта угасва, Любовта – никога.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com