ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Исихазма

  Истинският исихазъм е плод на духа. Можеш да мълчиш чрез духа си, можеш да мълчиш с ума си. Ако мълчиш с ума си, няма да постигнеш много. Умът може външно да мълчи, но той вътрешно говори или планира. Това е плод на духа, както преди говорихме за тези, които са познали шестото тяло. Това е велико и свято безмълвие, не просто седиш, затваряш се и се въздържаш. То е изпълнено с благословение.
  Из идея за размишление Исихазъм, 1 април 2003г.
  Исихазмът е висше мистично учение. Думата е гръцка, исихия. Външно тя означава тишина, мълчание, покой, но има по-дълбок смисъл. Можем да го наречем учение за безмълвието. Според исихазма, безмълвието е най-могъщото средство за познаване на Бога. Но както ще видим после, не всеки може да влезе в безмълвие. Можеш да мълчиш, може да казваш, че мълчанието е злато; и рибите мълчат, но не са мъдреци. Значи, има мълчание и мълчание.
  Из идея за размишление Исихазъм, 1 април 2003г.
  Това е велико учение, което произлиза от Египет. В древна Гърция е много разпространено и на други места, в това число и много българи – светци, които са постигнали святост чрез това учение.
  Из идея за размишление Исихазъм, 1 април 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Исихазма" ...