ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Интуицията

  Интуицията образува лъчите на Истината. Интуицията е чисто знание - самата Мъдрост. Духът влиза в интуицията и говори ясно, тогава човек има абсолютно убеждение.

  Интуицията е извън ума, тя коригира ума и неговите отклонения. Развитата интуиция е поток от вътрешна светлина, която превъзхожда време и пространство. Интуицията най - добре се развива чрез упражнения в концентрация. Концентрацията в точка е връзка между “горе” и “долу”. Интуицията работи без грешка, когато човек има развит небесен морал. Висшият свят ръководи всички предани на Учението отвътре, чрез интуиция.

  Кабала е наука, която се изучава с интуиция. Една от най - големите тайни на живота е мълчанието и неговото изключително значение - то води до нов поглед на нещата и до осветляване. Интуицията разкрива пътя на човека чрез Божията светлина, която получава пряко от Духа. Вътре в интуицията работят същества на Първичната Мъдрост, но необходимо е Трето ухо, за да се разбере какво искат. Без Любов няма абсолютно ръководство. Колкото по - чист е човек, толкова по - прецизно и ясно е ръководството. Интуицията е лъч от светлината на праенергията. Убедеността се излъчва - това е интуицията. Съществата на ума нямат абсолютна убеденост, те са от вторичния свят.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012
  Интуицията е над ума, тя е от по-висока степен на вибрации. Тя е от по-висша степен на енергията и затова прониква и в ума, и в душата.

  Интуицията е неуловима същност.

  Интуицията прониква без мисловни вълни.

  Интуицията е тайна на Духа и чрез тази тайна Духът разкрива на избраните смисъла на нещата.

  Интуицията подготвя пътя, по който се ражда Духът в човека. Тя е, която посочва този вътрешен път към Духа.

  Това, което най-много трябва да се слуша, е интуицията. 
  Из книгата “Живата вода”
  Интуицията е свръхсъзнание и затова тя всякога е разумна, в нея няма изключение. Интуи-цията е пряко свързана с развитието на търпението, което означава, че който има безкрайно търпение, той може да говори за интуиция, защото това търпение е плод на Любовта. Значи само този, който има безкрайно търпение, който може да търпи и злото, и доброто, той може да ги разбере, той може да ги проникне, той може постепенно да ги преобрази и в себе си, и в другите.

  Интуицията се дава от Бога на човека да служи на ученика, за да схваща събитията отдалеч. Интуицията решава въпроса. Не умът, не сърцето, не волята, даже не душата, а това е интуицията.
  Из книгата "Духовно разбиране на нещата", 1998г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Интуицията" ...