Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Интуицията

    Интуицията образува лъчите на Истината. Интуицията е чисто знание - самата Мъдрост. Духът влиза в интуицията и говори ясно, тогава човек има абсолютно убеждение.

    Интуицията е извън ума, тя коригира ума и неговите отклонения. Развитата интуиция е поток от вътрешна светлина, която превъзхожда време и пространство. Интуицията най - добре се развива чрез упражнения в концентрация. Концентрацията в точка е връзка между “горе” и “долу”. Интуицията работи без грешка, когато човек има развит небесен морал. Висшият свят ръководи всички предани на Учението отвътре, чрез интуиция.

    Кабала е наука, която се изучава с интуиция. Една от най - големите тайни на живота е мълчанието и неговото изключително значение - то води до нов поглед на нещата и до осветляване. Интуицията разкрива пътя на човека чрез Божията светлина, която получава пряко от Духа. Вътре в интуицията работят същества на Първичната Мъдрост, но необходимо е Трето ухо, за да се разбере какво искат. Без Любов няма абсолютно ръководство. Колкото по - чист е човек, толкова по - прецизно и ясно е ръководството. Интуицията е лъч от светлината на праенергията. Убедеността се излъчва - това е интуицията. Съществата на ума нямат абсолютна убеденост, те са от вторичния свят.
    Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012