ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Изцелението

  Ще кажа конкретно някои неща за изцелението. Когато избереш да заживееш в любов, мъдрост и истина, ти изпреварваш вече събитията. И това единство с Бога е единственото изцеление, понеже любовта, мъдростта и истината са в единство с Бога.
  Из идея за размишление Изцеление на съдбата, лекция Тайната, наречена Мохамед, изнесена на 1 май 2007г.
  Изцелението на човека е в ръцете на Бога, а не в твоята вяра, забележете.
  Из идея за размишление Здраве и болест, 3 юли 2007г.
  Бог е изцелението, и когато Бог те изцелява, Той възстановява твоята енергия за да му служиш. Не да си живееш някакъв собствен личен живот а за да му служиш. Този болен трябва да е жадувал служене за Бога и Бог го наблюдава отвътре и когато е дошъл момента той ще бъде изцелен, защото той е жадувал промяната и служенето.
  Из идея за размишление Йова Рафа, лекция Дълбокото, изнесена на 5 юни 2001г.
  Изцелението на съдбата и изцелението на всяка болест започва винаги с този закон: ЛЮБОВ КЪМ БОГА, ЛЮБОВ КЪМ ИСТИНАТА. Именно тази любов е пътят към очистването на себе си, на стаята си, на всяка мисъл.
  Из лекция Демоните и разчупването, изнесена на 6 юли 2004г.
  Най-тънкият враг на човека е мисълта, неговият начин на мислене. От тук трябва да започне изцелението. Изцелението изисква да очистиш начина си на мислене.
  Из лекция Дървото на изцелението, изнесена на 3 август 2004г.
  Истинската цел на изцелението е не само оздравяване, а нещо повече – освобождаване от Дървото за познанието на доброто и злото.
  Из идея за размишление Здравето, 5 април 2004г.
  Изцелението изисква могъщо енергийно насищане на Силата. Създателят е Върховният Повелител и Позволител на тази Сила. (Той знае кой трябва да боледува, кой трябва да се изцели и кой не трябва да бъде изцелен. Горко на човек, който изцели човек, който не трябва да бъде излекуван!)
  Из лекция Създателят, изнесена на 1 май 2018г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Изцелението" ...