ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Изпитанията

  Да ти дадат изпит, това е доверие. Този, Който ти дарява изпита, Той ти дарява и събуждащата Светлина.

  Изпитът е символ - той е вход, позволение да влезеш в едно по - дълбоко място в себе си; а когато се яви могъщо изпитание, то е вече специален дар, то е позволение да дойдеш в Бога.

  Ако си умствен, изпитанието ще те прониже. Ако си Духовен, ти ще го пронижеш.
  Когато минете през изпитанието, чистотата става увереност.

  Ако не издържиш изпитанието, ще дойде трагедията. Що е трагедията? Изцеление. Тя изцелява човека от по - дълбоко падение. Падението се лекува, само невежеството не се лекува, т.е. това, което не желае да се учи.
  Какво може да стори изпитанието на един Мъдрец, който отдавна си е подготвил усмивка срещу смъртта?
  Според даосите в изпита е скрит покой - Мъдрият го вижда.

  Ако едно голямо изпитание попадне в човека на покоя, то се чуди що за непроницаемост е това.
  Не е важно изпитанието, важно е дали си в единство с Бога. Ако си в единство с Бога, Бог е изпитанието отвън и Бог е възходът отвътре. Така Той израства в нас и ние - в Него.

  Когато изпитания обсаждат Мъдреца, той се превръща в канара от спокойствие. Не е ли това безмълвно красноречие? Път без изпитания не е благословен. Ние знаем, че в този свят трудностите са благотворни.

  По време на голямо изпитание не бъди зает с изпитанието, бъди зает постоянно с Бога. Не е ли това Древният Ключ? Всяко изпитание трепери пред Божията интензивност. Кое страдание може да понесе явяването на Бога?
  Из предговора на "Божествено Учение за изпитите и изпитанията", Варна, декември 2014
  В най-големите ти изпитания на живота не ти трябват знания, това което ти трябва е дух и истина. В големите изпитания знанията няма да ти помогнат, има много хора които имат много знания но нямат дух да приложат нещата, т.е. те нямат знания. Трябва да имаш дух и истина.
  Из лекция За Дълбокото, изнесена на 2 април 2002г.
  После: за недостойния човек няма реални изпитания. Той има някакви изпитания, но никога няма реални изпитания - за недостойния човек. Затова той живее като мъртвец. За стремящият се ученик - има много изпитания. Те ще му дадат прозрения, но тези прозрения не са достатъчни за Истината, те са само въведения, говорим за стремящия се ученик. Изпитанията ще му дадат прозрения, но те не са достатъчни да познае Истината, т.е. да я преживее. “Само достойният – казва Учителят – се среща с най-страшните изпитания. Те го връхлитат със страшна сила”. Казвам това, понеже в последно време много хора идват с големи изпитания, и с малки и ме питат: “Какво да правя”. А човек трябва да се организира, винаги може да победи изпитанието.
  Из лекция Дълбокото, изнесена на 7 май 2002г.
  Целта на изпитанията е свещенна - да придобием своята Свобода! Който е придобил свободата си, е устоял в Истината. Тогава за него мракът вече не е мрак, той вижда другото му лице. Това лице е усмивката на Бога.
  Из лекция - гр. Варна/ 2005г.
  После: който няма любов, изпитанията му подготвят засада, за нямащият любов, изпитанията се превръщат във врагове и затова е казано: любете враговете си. Те са най-различни, в случая под формата на изпитания, затова е казано: любете враговете си. Защо е казано така? Защото, който види враговете си, т.е. в случая, изпитанията си, той ги превръща в пътека към Истината, те се преобразяват, той ги превръща в пътека към Истината.
  Из лекция Ава Торот, изнесена на 1 октомври 2002г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Изпитанията" ...