ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Изкушенията

  Докато се изкушаваш, ти имаш в себе си зло и връзка със злото. Изкушенията са подарение от Бога заради твоето израстване. Дяволът те изкушава, а Бог те изпитва. Когато дяволът те изкушава, дай му да види Бог в тебе. Бог в тебе е който побеждава изкушенията и така Бог израства в нас.

  Това не става изведнъж, трябва да си искрен и постоянен.Ако любовта ти към Бога е силна, изкушението ще загуби силата си. Въпросът не е в изкушението, а в твоята Любов. Изкушенията са една друга мярка, те показват дали си истинен и добър.

  Чрез изкушенията човек може да види своя възход в Бога. Бог е допуснал изкушенията за да може всеки да види своите намерения. За този, който твърдо търси Истината и Бога, изкушенията се превръщат в благословения.
  Из лекция изнесена на 7-и Юли 2009 г.
  Няма свобода и независимост ако не минем правилно през изкушенията и ги надраснем.

  Всеки, който се изкушава, не може да бъде истински човек.

  Този, който се изкушава, не може да служи на Истината. Значи, ако иска да служи, трябва да мине през тези неща, това е един дълъг период на обучение вътрешно и външно, ако иска да служи на Истината.
  Из лекция изнесена на 06.02.2002 г. във Варна
  Чрез устояване в изкушенията ученикът се издига над обикновения живот и над обикновените хора. Изкушенията са бездната, която трябва да надраснеш. Само когато победиш изкушенията, можеш да разчиташ напълно на Бога.

  Изкушенията идват за вашето спасение и за ва шата Свобода.

  Изкушенията са опасни за тези, които обичат удоволствията.

  Изкушенията и изпитанията се изпращат в твоя живот, за да намериш своя собствен Покой.

  Изкушенията идват, за да ти изяснят дали обичаш повече света, или Бога. В този смисъл, изкушенията идват, за да се приближиш по-близо до Бога – това е за будните.
  Из книга Път безкраен - 1996г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Изкушенията" ...