ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Изкуството

  Чистото сърце е велико изкуство. Само чистото сърце може да практикува Дао; другите се занимават, чистото сърце практикува.
  Из лекция Дао, изнесена на 4 септември 2012г.
  Само търсачът може да осмисли голямата скръб, скръбта е само за достойния – говорим за тази скръб – скръбта е само за достойния. После: ако не умееш да скърбиш ще унижиш себе си, тука говорим за едно изкуство, понеже скръбта е голям помощник на човека, говорим за скръбта на висшата душа, петото тяло, не говорим за скръбта на ума, не говорим дори за скръбта на чистото сърце, говорим за висшата душа в човека, скръбта която е другото име на любов към Бога, на жажда за Бога. Ако не умееш скърбиш ще унижиш себе си, скръбта изисква умение, това е изкуство, който умее да скърби извлича от скръбта елексирът на живота, елексирът на живота, това е другото име на твоята собствена душа, висшата душа.
  Из лекция Ава Торот, изнесена на 1 октомври 2002г.
  Бойното изкуство е важно заради Целеустремеността, заради овладяването на себе си и заради Пътя на дисциплината. Ако тази дисциплина стигне докрай, постига се Чистата енергия и сила – това е Целта. Тогава техниките отпадат – воюва Чистият Дух.
  Из лекция Бойните изкуства, изнесена на 2 юни 2015г.
  Бойното изкуство е важно заради Целеустремеността, заради овладяването на себе си и заради Пътя на дисциплината. Ако тази дисциплина стигне докрай, постига се Чистата енергия и сила – това е Целта. Тогава техниките отпадат – воюва Чистият Дух.
  Из лекция Бойните изкуства, изнесена на 2 юни 2015г.
  Тайната на бойните изкуства е скрита в съкровището на сърцето, така казват истинските Учители. Истинското бойно изкуство може да пребивава само в една умъдрена душа. Това изкуство е скрито най-вече в облика на поведението на човека.
  Из лекция Едно древно изкуство, изнесена на 5 юли 2005г.
  Харагéй е мощна, но скрита вътрешна вселенска енергия. Харагéй превъзхожда абсолютно всяко оръжие. Харагéй, това е изкуството да концентрираш същността си, да уловиш собствената си същност, цялата си сила. Но това изисква много висше съзнание.
  Из идея за размишление Харагей, 5 декември 2006г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Изкуството" ...