Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Изгарянето

    Изгарянето е дълбок окултен процес, който означава освобождаване на енергия, която е била затворена във форма.

    Чрез изгарянето се превръщат видимите неща в невидими. Духът разлага материята, за да вземе енергията обратно за други свои цели.

    Чрез изгарянето енергията се освобождава от ограничението, вътрешното се освобождава от външното.

    Пепелта е окултен символ, означава връщане на енергията обратно в Духа.
    Из книгата Окултно ученичество